tomografia optyczna co to jest
Definicja: optycznej, opracowanej na potrzeby medyczne słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy TOMOGRAFIA OPTYCZNA DLA KONSERWATORÓW

Słownik: W dniach 3-5 lipca w Toruniu spotkają się uczestnicy międzynarodowego sympozjum poświęconego nowej metodzie diagnostycznej – koherentnej tomografii optycznej, opracowanej na potrzeby medyczne.
Definicja: Sympozjum „Optical Coherence Tomography for Examination of Art.” jest wspólnym przedsięwzięciem współpracujących ze sobą jednostek UMK – Instytutu Fizyki i Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. W okolicy polskich naukowców spotkają się na nim zagraniczni uczeni ze świata fizyki (między innymi Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Austrii) i świata sztuki (londyńskie British Museum, holenderski państwowy instytut dziedzictwa kulturowego). Poruszać będą oni tematy powiązane z zastosowaniem OCT ((między innymi w badaniach struktury obrazów sztalugowych i innych przedmiotów o budowie warstwowej, w badaniach struktury i stopnia zniszczenia szkła zabytkowego i witraży i w monitorowaniu przestrzennych deformacji powierzchni przedmiotów na podłożach płóciennych. W ramach części warsztatowej sympozjum popularny będzie mechanizm spektralnej OCT, skonstruowany specjalnie do badania dzieł sztuki i celów konserwatorskich, na którym możliwe będzie przebadanie dostarczonych poprzez uczestników próbek i praktyczne zapoznanie się z możliwościami sposoby.


wykorzystanie sposoby koherentnej tomografii optycznej (OCT), opracowanej dla badań ludzkiego oka in vivo, pozwala w sposób kompletnie bezkontaktowy, nieinwazyjny i nieniszczący obrazów uzyskać przekroje poprzecznych materiałów i układów warstw przejrzystych i półprzejrzystych, a w ten sposób badać ich stratygrafię (ustalanie wieku) i stanu zachowania (korozji, odspojeń). Od pierwszego wykorzystania w 2003 roku metoda OCT z powodzeniem używana jest do badania malarstwa sztalugowego, przedmiotów z jadeitu, porcelany i fajansu, zabytkowego szkła, witraży, pergaminu.
Sympozjum rozpocznie się 3 lipca o godz. 9.00 w Instytucie Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7