buble prawne co to jest
Definicja: dane na temat możliwych korzyści wypływających z ich usunięcia przedstawia.

Czy przydatne?

Co znaczy Buble prawne

Słownik: Jak wszyscy wiemy, nasz państwo bublami stoi. Czy dotyczą one wypełnienia prostego formularza czy sprawozdania majątkowego jest ich pełno. Ciekawe dane na temat możliwych korzyści wypływających z ich usunięcia przedstawia ‘Rzeczpospolita.’
Definicja: Osławiona już komisja Janusza Palikota, wydała wojnę polskim bublom prawnym i od kliku miesięcy z uporem je zwalcza. Droga niestety jeszcze bardzo długa. Ponieważ chyba każdy z nas spotkał się w swoim życiu z jakimś absurdem prawnym, utrudniającym regularnie nawet najprostszą procedurę.

Ministerstwo Gospodarki obliczyło, iż w ok. 215 ustawach i 230 rozporządzeniach znajduje się 4200 powinności wymaganych w relacji do spółek. Następnych 700 znaleziono w ustawach dotyczących między innymi środowiska czy zagospodarowania przestrzennego.

wg "Rzeczpospolitej" Komisja Europejska wyliczyła, iż likwidacja jednej czwartej obowiązków pozwoliłoby zwiększyć PKB w Polsce o 1.9 procent Z wyliczeń holenderskiego Biura do spraw Analiz wynika, iż przyrost wynieść mógłby nawet 2,4 procent

Przyjrzymy się trzem przykładom:

- Osoba dorabiająca na emeryturze musi płacić składkę rentową, mimo iż nigdy z niej już nie skorzysta!
Składka ta nazywana jest ubezpieczeniem rentowym, a przecież emeryt nie skorzysta z renty, więc o jakim ubezpieczeniu mowa? To jest raczej nieuzasadniony wyzysk emeryta albo składka o charakterze podatku na cele socjalne.

co więcej część tej składki płacą także pracodawcy za zatrudnianych emerytów - to dodatkowy wydatek.

- Mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, jeśli posiadają powyżej 9 miejsc, za przejazd po drogach krajowych muszą wykupić winietę. W świetle obowiązujących przepisów mikrobusy takie są autobusami. Do dnia 21 października 2006 r. wszystkie pojazdy do 3,5 t były zwolnione z obowiązku wykupienia winiety. Aktualnie samochody dostawcze do 3,5t w dalszym ciągu są zwolnione z tego obowiązku.

Obowiązujące regulaminy stwierdzają, iż zwolnione są wszystkie pojazdy do 3,5t z wyjątkiem autobusów.

- Świętokrzyska Izba Weterynaryjna, zabrania weterynarzowi wywieszenia szyldu, iż jest czynny poprzez 24 godziny na dobę. Twierdzi, iż to jest reklama, która w tym fachu jest zakazana.

Na podobny problem skarżą się dentyści - Izba Lekarska kazała mi zlikwidować tablicę z wiadomością: "Tu przyjmuje dobry dentysta" jako formę zakazanej reklamy.
Polskie prawo nakłada na przedsiębiorców prawie 5 tys. obowiązków.

Holendrom liczenie obciążeń spółki zajęło 10 lat. "Rzeczpospolita" pisze, iż Polska chce skorzystać z tych doświadczeń - przyjrzeć się biurokratycznym ograniczeniom, ocenić ich uciążliwość i wydatki i zlikwidować wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Z danych Ministerstwa Gospodarki z roku 2007 wynika, iż w najwyższym stopniu uciążliwe dla przedsiębiorców są regulaminy zabezpieczenia społecznego, które nakładają aż 91 obowiązków informacyjnych. wydatek, jaki przez wzgląd na nimi poniosły spółki zamknął się w stawce 21 mld zł.

źródło informacji: www.bubleprawne.org