comarch kontrakt pewik gdynia co to jest
Definicja: odpowiedzialnością). Kwota kontraktu to 1 450 580 Zł brutto słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Comarch ma kontrakt z PEWIK Gdynia

Słownik: Comarch podpisał umowę na dostawę i wdrożenie mechanizmu do kierowania firmą w PEWIK Gdynia (firma Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Kwota kontraktu to 1 450 580 Zł brutto.
Definicja: rojekt obejmuje wszystkie obszary wsparcia informatycznego. Począwszy od finansów i księgowości, poprzez kadry i płace, aż po billing i biuro obsługi klienta. Ponadto region obsługi technicznej będzie zintegrowany z funkcjonującym aktualnie systemem GIS. Projekt wykonywany jest wspólnie z partnerem Comarch – spółką MEGABIT, która jest odpowiedzialna za moduł Remonty i Obsługa Techniczna Sieci ( ROT).

- Wdrożenie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni to następny kontrakt w przedsiębiorstwach wodociągowych wykonywany poprzez Comarch. Mechanizm usprawni pracę w obszarach związanych z obsługą klienta i jako zintegrowane rozwiązanie ERP pozwoli na szybszy dostęp do informacji o stanie przedsiębiorstwa – mówi Tomasz Nakonieczny, Dyrektor gdańskiego oddziału Comarch.- aktualnie stosowany w PEWIK Gdynia sp. z ograniczoną odpowiedzialnością mechanizm, dostarczony poprzez firmę Kom-Pakt, w większości przypadków oceniany był jako przestarzały i niespełniający wymogów stawianych nowoczesnym systemom tego typu – mówi Cecylia Pietraszewska, kierownik dz. Informatyki PEWIK Gdynia. Pociągało to za sobą skutki w formie częstych modyfikacji, mających na celu wyeliminowanie braku funkcjonalności albo dostosowywanie do wymogów przepisów i innych wymogów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Równocześnie używane w nim rozwiązania technologiczno-informatyczne nie spełniały wymogów stawianych aktualnie rozwiązaniom IT. Współpraca z spółką Kom-Pakt rozpoczęta została sporo lat temu. W 2003 r. nastąpiła rozbudowa mechanizmu o następne moduły i jeden nowy moduł związany z obiegiem dokumentów. Decyzja o zmianie mechanizmu podjęta została najpierw 2007r. Odtąd rozpoczął się mechanizm wyboru dostawcy i w pierwszej kolejności ustalenie wymogów, warunków technicznych i funkcjonalnych, które zostały postawione przed nowym systemem, opartych na oczekiwaniach poszczególnych komórek organizacyjnych PEWIK Gdynia sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Po fazie negocjacji z zaproszonymi do nich uczestnikami, uwzględnieniu cen i stopnia spełniania ustalonych warunków technicznych, wyłoniony został zwycięzca, a zarazem spółka, która przeprowadzi wdrożenie nowego Zintegrowanego mechanizmu Informatycznego w PEWIK Gdynia sp. z ograniczoną odpowiedzialnością , tj Comarch. Po wdrożeniu spodziewana jest poprawa w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a współpraca z spółką, której mechanizm ERP działa między innymi w Gdańskim PEC, OPEC Gdynia, Elbląskim PEC, PEC Malbork i Sydkraft EC Słupsk, daje gwarancję na końcowy efekt