dalej laskiem zbiegu łódzkiej co to jest
Definicja: Łódzkiej i Świętokrzyskiej. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Czy przydatne?

Co znaczy Co dalej z laskiem u zbiegu Łódzkiej i Świętokrzyskiej w Gdańsku?

Słownik: W dniu dzisiejszym(27.05.2008) odbyło się spotkanie organizowane poprzez Biuro Rozwoju Gdańska w kwestii przyszłości lasku położonego u zbiegu ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców Ujeści
Definicja:
W dniu dzisiejszym(27.05.2008) odbyło się spotkanie organizowane poprzez Biuro Rozwoju Gdańska w kwestii przyszłości lasku położonego u zbiegu ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców Ujeściska, którzy licznie zjawili się w sali konferencyjnej domu parafialnego kościoła p.w. świętego Ojca Pio. Niestety BRG nie poinformowało o spotkaniu Radnych, a moją obecność zawdzięczam aktywnym mieszkańcom Ujeściska, za co bardzo dziękuję.

Samo spotkanie miało burzliwy przebieg. BRG przedstawiło 3 warianty dalszego użytkowania i zagospodarowania tego terenu. Mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko wariantowi nr III, a więc częściowej (do 30%) zabudowie lasu pod funkcję mieszkaniową. Pozostałe 70 % powierzchni miałoby być przeznaczone pod realizację parku leśnego (przekazanie działki miastu). Wariant II zakłada wykup lasu poprzez miasto (trudne do realizacji z racji na konieczność znalezienia środków w planie inwestycyjnym miasta). Wariant I przewiduje odstąpienie o sporządzenia planu miejscowego i pozostawienie użytkowania leśnego.

Problem przyszłości lasku jest niestety dosyć złożony. Aktualnie teren ten należy do prywatnego właściciela, co znaczy, iż miasto aktualnie nie ma możliwości w niego inwestować (czy uporządkowania go). Najwspanialszym rozwiązaniem byłaby wymiana tego gruntu na inny (wariant IV zaproponowany poprzez mieszkańców). To jednak także mimo pozorów niesie za sobą spore wydatki, a później generuje dalsze w formie wydateków utrzymania i pielęgnowania. Lecz nie to jest oczywiście niemożliwe. Myślę, iż aktualnie należy próbować znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie. Bezsprzecznie las należy uporządkować i zacząć o niego dbać, ponieważ póki co właściciel tego nie dopełniał. Należy dołożyć także starań, aby teren był nadal terenem ogólnodostępnym (mam nadzieję, iż właściciel nie ogrodzi terenu, do czego teoretycznie miałby prawo). Tak jak wspomniałam na spotkaniu wprowadzenie tu funkcji mieszkaniowej bez ulepszenia układu drogowego wydaje mi się nierozsądne. Równocześnie zastanawiam się, czy może warto rozważyć wariant ewentualnego wprowadzenia zabudowy, lecz jedno- albo dwukondygnacyjnej (domki) na mniejszym obszarze niż planowany. Nareszcie kompletne zablokowanie budowy i tak inwestorowi opłacać się nie będzie, a pozostawienie zdecydowanej części lasu dla mieszkańców i jednoczesne jego atrakcyjne zagospodarowanie mogłoby się okazać ciekawym rozwiązaniem dla obu stron.

Niczego nie przesądzam, jestem ciekawa Waszych opinii. Ostateczną decyzję podejmą radni i jestem przekonana, iż będzie ona słowem oczekiwań mieszkańców Ujeściska. Zapraszam do dzielenia się własnymi opiniami w tej sprawie