pracownicy oceniają co to jest
Definicja: poprzednich pracodawców. Prezesostwo - bez zastrzeżeń, pełna kultura. Świadczenia.

Czy przydatne?

Co znaczy Pracownicy oceniają pracodawców

Słownik: „Atmosfera - tragedia, strasznie niemiłe odnoszenie się poprzez osoby z "wyższego hierarchicznie szczebla", czegoś takiego nie doświadczył*m u poprzednich pracodawców. Prezesostwo - bez zastrzeżeń, pełna kultura. Świadczenia pozapłacowe - są"
Definicja:


To jedna z nielicznych opinii wydanych poprzez pracowników, którzy od jakiegoś już czasu mają sposobność oceny pracodawcy jak i wystawienia opinii na jego temat właśnie w internecie.

Każdy z nas co najmniej raz w życiu podejmuje decyzję o rozpoczęciu pracy. Wybór ten uwarunkowany jest pewnymi czynnikami, takimi jak: możliwe do uzyskania płaca, awans i rozwój w spółce, warunki pracy i tak, wydawałoby się błaha, lecz równie ważna atmosfera w niej panująca. Oczywiście dla każdego waga tych poszczególnych kategorii będzie miała różne znaczenie. By pomóc w wyborze tego w najwyższym stopniu odpowiedniego pracodawcy, powstał nasz portal opracodawcach.pl.

Jak czytamy na stronie tego nowo powstałego serwisu „dziś czasy się zmieniają i to zatrudniający musi walczyć również o pracowników. Powinien on również podlegać ocenie ze strony pracujących z różnych pkt.ów widzenia. Ocena ta nie ma znamiona negatywnych intencji ale ma pomóc tak pracodawcy – w zwróceniu uwagi na słabe punkty w polityce kadrowej, jak i pracownikowi, w czasie poszukiwania swego miejsca pracy na rynku.

Oprócz zamiany informacji na temat pracodawców pisanych poprzez pracowników, na stronie udział mogą brać również pracodawcy, co ma pozwolić na dementowanie nieprawdziwych informacji i skrajnie subiektywnych opinii. Obecność pracodawców ma prowadzić do rozpoczęcia dialogu z byłymi albo aktualnymi pracownikami.

Na portalu można śledzić wiadomości dotyczące tworzonych rankingów najlepszych pracodawców w Polsce i na świecie. Poznać można będzie specyfikę najlepiej funkcjonujących i w najwyższym stopniu prestiżowych spółek świata