światowy dzień hydrografii co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Światowy dzień hydrografii

Słownik: W sobotę, 21 czerwca, na skwerze Kościuszki w Gdyni przy okręcie-muzeum ORP „Błyskawica” odbędą się obchody Światowego Dnia Hydrografii.
Definicja: Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna celebruje własne święto po raz trzeci. Organizatorem tegorocznych obchodów jest Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni i przy udziale Akademii Marynarki Wojennej.Oficjalne otwarcie Światowego Dnia Hydrografii nastąpi tuż po promocji oficerskiej podchorążych Akademii Marynarki Wojennej (ok. godziny 12:30). W ramach uroczystości, przy nabrzeżu basenu Prezydenta (za okrętem-muzeum ORP „Błyskawica”) do zwiedzania zostaną udostępnione: okręt hydrograficzny Marynarki Wojennej ORP „Heweliusz”, statek hydrograficzny Urzędu Morskiego w Gdyni, m/s „Zodiak”. Równocześnie, na przyległym nabrzeżu, otwarta zostanie wystawa „Polska Hydrografia Morska – POLHYDROMOR 08”. Obejmować ona będzie stanowiska polskich instytucji hydrograficznych, w tym Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej i Urzędu Morskiego w Gdyni, jak również Akademii Marynarki Wojennej, Instytutu Morskiego, i spółek zajmujących się sprzętem hydrograficznym i specjalistycznej prasy morskiej.Światowy Dzień Hydrografii (WHD – World Hydrography Day) został ustanowiony w rezultacie działań Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO). Zebranie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, w 2005 roku, przyjęło rezolucję, w której wyznaczyło dzień obchodów święta hydrografii na 21 czerwca. W rezolucji określono także, że celem tego światowego święta ma być popularyzowanie działalności Międzynarodowej Organizacji Hydrografii w dziedzinie promowania bezpieczeństwa żeglugi. Dzień 21 czerwca został wybrany dla upamiętnienia powołania w 1921 roku w Monako Międzynarodowego Biura Hydrograficznego. Aktualnie IHO jest międzynarodową organizacją skupiającą ponad 80 krajów morskich. Więcej na temat Światowego Dnia Hydrografii na stronie: http://www.mw.mil.pl/index.php?vhost=www&akcja=news&id=18725&limes=Hydrografia morska zajmuje się mierzeniem i opisywaniem charakterystycznych cech regionów morskich i wybrzeża, głównie w celu prowadzenia nawigacji, a również, pomiędzy innymi, eksploracji regionów pełnomorskich, prowadzenia badań naukowych, ochrony środowiska naturalnego morza i funkcjonowania służb prognostycznych. To właśnie dzięki hydrografii powstają szczegółowe mapy morskie (papierowe i elektroniczne) wspólnie z naniesionymi na nich wszystkimi ważnymi informacjami na rzecz bezpieczeństwa żeglugi.Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) jest głównym elementem służby hydrograficznej Marynarki Wojennej. Oprócz BHMW tworzą ją: Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW i komórki zaopatrzenia nawigacyjnego. Biuro Hydrograficzne MW odpowiedzialne jest za zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne i meteorologiczno-oceanograficzne działań Marynarki Wojennej. BHMW wykonuje również zadania państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego zakresie hydrografii i kartografii morskiej. Więcej na temat Biura Hydrograficznego MW na witrynie internetowej: http://bhmw.mw.mil.pl/