nowe kadry oficerskie co to jest
Definicja: Marynarki Wojennej będzie promowanych na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Czy przydatne?

Co znaczy Nowe kadry oficerskie w MW

Słownik: W sobotę, 21 czerwca, o godzinie 11:00, na pokładzie okrętu-muzeum, historycznego niszczyciela ORP ,,Błyskawica” w Gdyni, 56 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej będzie promowanych na pierwszy stopień oficerski – podporucznika marynarki.
Definicja: To już 96 promocja oficerska w historii Marynarki Wojennej. Wśród promowanych będzie podchorąży (kobieta) z Łotwy.Dla 56 podchorążych V roku Akademii Marynarki Wojennej moment pięciu lat studiów ukoronowany zostanie promocją na pierwszy stopień oficerski, która już tradycyjnie, odbędzie się na pokładzie okrętu muzeum ORP „Błyskawica”. Podchorążowie wejdą na pokład okrętu aby zejść z niego już jako oficerowie. W czasie uroczystości, aktu mianowania dokona dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Andrzej Karweta. Z kolei promocji łotewskiego studenta - bosmana podchorążego Olgi Vaskevicy, dokona szef sztabu Sił Morskich Łotwy komandor Wiktors Celapiters. Prymusem uczelni został bosman podchorąży Krzysztof Pająk, który własną służbę jako oficer rozpocznie na okręcie podwodnym ORP „Orzeł”. Pierwsze „gwiazdki” oficerskie otworzą przed młodymi podporucznikami Marynarki Wojennej następny faza służby.Akademia Marynarki Wojennej jest akademią wojskową, która kształci oficerów w dziedzinie nauk morskich wojskowych i technicznych. Absolwenci przygotowani są do służby na okrętach i w jednostkach Marynarki Wojennej, do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowej w uczelniach i instytucjach Marynarki Wojennej. Od roku 1996 uczelnia kształci również specjalistów cywilnych. Główne zadania uczelni to kształcenie kandydatów na oficerów Marynarki Wojennej, doskonalenie kadr Marynarki Wojennej, a również prowadzenie prac badawczych i naukowych z dziedziny techniki dla potrzeb Marynarki Wojennej. Studia dla podchorążych wykonywane są na dwóch wydziałach: Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego i Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Studia trwają 5 lat.W tym roku Akademia Marynarki Wojennej zanotowała bardzo wysoki parametr popularności liczony liczbą kandydatów na jedno miejsce. Wnioski na studia wojskowe skierowały do uczelni 223 osoby na 50 miejsc, co daje średnią około 4,5 kandydata na miejsce. Więcej na ten temat na stronie: http://www.mw.mil.pl/index.php?vhost=www&akcja=news&id=18716&limes=

Tego samego dnia Gdynia będzie również gospodarzem Światowego Dnia Hydrografii, którego uroczyste obchody rozpoczną się tuż po promocji oficerskiej podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Więcej na ten temat w osobnym komunikacie.