podwójny jubileusz prof co to jest
Definicja: Także 19 czerwca swój jubileusz obchodzić będzie geograf prof. Jan Falkowski słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy PODWÓJNY JUBILEUSZ PROF. FALKOWSKIEGO

Słownik: Także 19 czerwca swój jubileusz obchodzić będzie geograf prof. Jan Falkowski.
Definicja: Uroczystość z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Falkowskiego rozpocznie się o godz. 10.00 w sali im. Darwina na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Jubileuszowi towarzyszy dwudniowa (19-20 czerwca) ogólnopolska narada „Gospodarka Przestrzenna Kontinuum Miejsko-Wiejskiego w Polsce”, której kierownikiem naukowym jest prof. Falkowski.

Prof. Jan Falkowski (ur. 27 kwietnia 1938) jest specjalistą z zakresu geografii ekonomicznej, gospodarki przestrzennej i planowania strategicznego. Studiował na UMK i w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Na naszej uczelni pracuje od 1969 roku, kieruje Zakładem Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego w Instytucie Geografii, był wicedyrektorem (1982-87) i dyrektorem Instytutu Geografii (1997-2002).
Prof. Falkowski odbył staże naukowe w większości ośrodków geograficznych Europy i podróiż naukowo-krajoznawcze do wszystkich (z wyjątkiem Antarktydy) kontynentów świata. Jest autorem około 200 publikacji (w tym 8 książek) i około 50 prac typu ekspertyzy, studia i oceny, w szczególności z planowania przestrzennego. Wypromował ponad 300 magistrów i 5 lekarzów. Dostał kilkanaście nagród i wyróżnień, był odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Krzyżem Oświęcimskim.
Hobby prof. Falkowskiego to: fotografia, podró;iż i architektura. Pisze „Sagę rodu Falkowskich&rdquo