zbiórka odpadów co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Słownik: Drugą turę zbiórki bezpłatnej odpadów niebezpiecznych przeprowadzi w nadchodzący weekend Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Definicja: Pozbywając się tych odpadów w systemie bezpłatnej zbiórki nie tylko oszczędzamy na wywozie śmieci, lecz także chronimy środowisko. Odpady niebezpieczne trafią na specjalne składowiska albo zostaną przetworzone, a nie będą składowane ze zwykłymi odpadami bytowymi i zatruwały nasze środowisko. W niżej podanych terminach w wyznaczonych miejscach będzie czekał szczególny samochód KZG, w którym można oddawać odpady niebezpieczne