2006 rozlicz podatek nami co to jest
Definicja: Przypominamy - do 30 kwietnia należy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za.

Czy przydatne?

Co znaczy PIT-2006 Rozlicz podatek z Nami

Słownik: Przypominamy - do 30 kwietnia należy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 rok!
Definicja:

Skala podatkowa - 2006 r.

fundamentem obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, zmniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe i zryczłtowane wydatki uzyskania przychodu.

Przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jaki obowiązuje w 2006 roku:
- jeśli w 2006 roku nie zarobisz więcej niż 2 790 zł, podatku nie będziesz płacił,
- jeśli w 2006 roku zarobisz więcej niż 2 790 zł, lecz mniej niż 37 024 zł, to zapłacisz 19% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując 530,08 zł,
- jeśli w 2006 roku zarobisz więcej niż 37 024 zł, lecz mniej niż 74 048 zł, to Twój podatek będzie wynosił 6 504,48 zł plus 30% nadwyżki ponad 37 024 zł,
- jeśli w 2006 roku zarobisz więcej niż 74 048 zł, to Twój podatek będzie wynosił 17 611,68 zł plus 40% nadwyżki ponad 74 048zł.

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT:

http://9muz.pl/?p=productsMore&iProduct=312&sName=Program-do-rozliczania-PIT


Ulgi w roku 2006


Rok 2006 to ostatni okres na złapanie popularnej ulgi odsetkowej. To również rok, w którym pojawia się i znika: ulga na pomoc domową i ulga na sport.

W 2006 roku użytkownicy internetu nadal odliczać będą opłaty na przyłączenie do sieci. Ciągle aktualne pozostaną ulgi rehabilitacyjne i darowizny, do których zaliczyć można datki przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

1. Internet

2. Mieszkaniowe

3. Darowizny

4. Rehabilitacja

5. Pomoc domowa

6. Sport

W następnych artykułach opiszę następne ulgi.

Oto opis wybranej ulgi:

1. Ulga na Internet


W 2006 roku użytkownicy Internetu nadal odliczać będą opłaty na przyłączenie do sieci.

Dla kogo

Osoby korzystające z sieci Internet, na które dostawca (provider) wystawia faktury VAT


Sposób odliczania
Od dochodu

Limity
stawka odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym 760 zł

Opis
Od podstawy obliczenia podatku odlicza się stawki wydatków ponoszonych poprzez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika

Uwagi
opłaty na Internet muszą być udokumentowane fakturą. Z ulgi na Internet może skorzystać również małżonek podatnika i inni domownicy - pod warunkiem iż każdy z nich udokumentuje koszt wystawioną na siebie fakturą VAT (mogą figurować na jednej fakturze). Wówczas każda z tych osób odliczy od dochodu po 760 zł.

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Program do rozliczania PIT
Artykuł powstal dzięki:
http://www.money.pl