depresja przebudzenie matrixa co to jest
Definicja: masz odwagę poznawać prawdę? A może ciągle wierzysz, iż nie masz wyboru? Skąd to.

Czy przydatne?

Co znaczy Depresja : przebudzenie ze snu matrixa ?

Słownik: Czy na pewno jesteś i czujesz się wolny od depresji? A może nie wiesz, iż ją masz albo jesteś wręcz dumny z depresji i bycia poprzez to wybranym? Czy masz odwagę poznawać prawdę? A może ciągle wierzysz, iż nie masz wyboru? Skąd to zamieszanie?
Definicja:
Depresja wynika z niecałkowitego poradzenia sobie w zetknięciu z trudnościami samodzielnego życia w ziemskiej rzeczywistości , z niepowodzeń w konfrontacji z biegunem przeciwnym wobec miłości , błogości i szczęśliwości ( których substytutem był pobyt w łonie mamy ) a więc z przykrych doświadczeń nieporadzenia sobie samemu z byciem samemu , byciem niekochanym , niechcianym i tym podobne i z wszystkimi trudnościami okresu wyodrębniania ego osobowego.


Gdyż żyjemy w świecie dualnym , świecie walki sił dobra i zła a więc Światłości i Ciemności to normalne , iż jesteśmy pod wpływem i oddziaływaniem obu tych światów , a domeną Światłości jest miłość i ufność z kolei Ciemności strach i zwątpienie , będące głównymi powodami depresji , która jest swoistym więzieniem mentalnym , załamaniem stabilnej pracy umysłu na skutek aktywnych negatywnych myśli będących główną bronią sił zniszczenia i zastosowania człowieka działających przez mechanizm matrixa .

Depresja ma korzenie we wczesnym dzieciństwie i jest odzwierciedleniem stopnia nieopanowania radzenia sobie z trudnościami bycia samemu w nowym świecie tkwiącym w osobowości , i poznania i zrozumienia materialnej rzeczywistości ziemskiej szkoły . Depresja wiąże się więc z funkcjonowaniem umysłu i wpływem matrixa i dobrze jest poznać jedno i drugie.

Matrix działa przez nadzwyczajnie IQ , zajadłych, wściekle walczących o energię dla swego przeżycia agentów wykorzystujących także duchy i osobników z otoczenia człowieka już będących w niewoli i na usługach matrixa a więc przeważnie menelków i ogólnie tak zwany nieciekawych i psychicznych kolesi i złożeczących z obłędu seksualnego rodem z Kościoła bab rodzaju kobiecego i męskiego zarażających otoczenie chorobą złości , zwątpienia i negatywnego myślenia przez łącza telepatyczne u większości ludzi nadal aktywne z okresu dzieciństwa. Ponoć wg. Wyroczni dni panowania matrixa na ziemi są policzone jednak agenci działają póki co ze zdwojoną siłą.

Depresja ma więc związek z wojną informacyjną matrixa , który oddziałowuje bardzo nachalnie , podstępnie i kusząco w odróżnieniu do Światłości , która respektuje zasadę wolnej woli człowieka i się nie narzuca , więc głos Intuicji jest bardziej subtelny i wymaga świadomej woli odbioru go , jednak Światłość zawsze jest z człowiekiem i nigdy go nieporzuca wbrew negatywnym myślom z matrixa. Bronią na depresje oprócz uświadamiania przyczyn problemu i zmiany myślenia na pozytywne i woli życia jest modlitwa o uwolnienie od negatywnych myśli , o uwolnienie i ochronę od obcych niszczących wpływów.

Matrix działa podstępnie, jego bronią jest iluzja , zasadzka, oszustwo , kłamstwo , prowokacje i zastraszenie . Agenci mają wpływ na nas gdy jesteśmy pod wpływem strachu , złości , walki , kapitulacji , receptywności na przykład w czasie oglądnia tv i snu . Oplatają człowieka mackami negatywnych myśli ponieważ dobrze znają zasady działania umysłu i ego człowieka i idealnie wiedzą jak zastosować jego słabości , jak go zbałamucić i wyprowadzić w maliny . Jednak to moc boskiej ochrony jest silniejsza i w każdej sytuacji można się do niej odwołać . Matrix działa gdy mu się to umożliwia przez na przykład uleganie obwinianiu innych wtedy to wykorzystują, dlatego każdy sam ma władze nad sobą i sam wszystko tworzy.

By zrozumieć w pełni depresję dobrze jest poznać jej całą strukture , poziomy i stopnie przebiegu od momentu stworzenia załamania przez depresję właściwą , aż do stanów skrajnie głębokich związanych z niechęcią do życia, a nawet pragnieniem śmierci przez stany chronicznej depresyjności bo depresja jest zjawiskiem dość złożonym i obszernym dot. wielu aspektów życia , w tym również oddziaływania matrixa. By sobie z depresyjnością poradzić naprawde dobrze i efektywnie istotne jest poznanie przyczyn i dynamiki jej rozwoju i przebiegu aby móc wygrać z negatywnymi myślami i wpływem matrixa.

Poznanie całej tej dynamiki depresji i zdolność zauważania jej poziomów jest bardzo przydatne w codziennym życiu , dla własnego rozwoju, dla jakości myślenia i życia i dla wychodzenia z matrixa . Depresyjność dotyczy gdyż nie każdego i jest głęboko wpisana w człowieczy byt , w doświadczenie bycia człowiekiem , zazwyczaj gdyż jej powody tkwią w przykrych zdarzeniach we wczesnym dzieciństwie. Radzenie sobie z depresją jest jednym z obiektów codziennego życia. Poznanie faz depresji umożliwia późniejszą orientacje w jakim punkcie się jest i z czym przez wzgląd na tym należy się uporać i w jakiej kolejności .


Okres załamania stabilności psychiki wynika zazwyczaj z przykrego niezrozumiałego wydarzenia albo jakiegoś błędu popełnionego w momencie nieuwagi zupełnie nieświadomie i co najważniejsze bez zrozumienia powody tegoż błędu . To jest istotne bo jedną z podstawowych przyczyn depresji jest niezrozumienie jak doszło do przykrego stanu, zdarzenia i obwinianie za to innych bądź świata i głębokie poczucie niesprawiedliwości i wynikające z tego roszczenie aby ktoś inny naprawił to co się stało i ucieczka od życia w oczekiwaniu na to , z towarzyszącymi regularnie poczuciem bycia skrzywdzonym , ze złością i oburzeniem i urazą.

Jeżeli tego stanu roszczeniowego się nie opanuje poprzez zrozumienie faktycznych przyczyn i przebaczenie następuje dalszy rozwój stanu depresyjnego przez następne etapy prowadzący ostatecznie aż do pragnienia śmierci z przekonania o niemożliwości uporanie się z problemem. Dlatego zrozumienie swej odpowiedzialności za zaistniałą sytuacje i przekonanie o możliwości jej naprawy i byciu w stanie uporania się samemu z tym problemem jest głównym punktem wyjścia do uwolnienia się od depresji. Kiedy jednak nieuda się szybko uporać z tym niezrozumieniem następuje rozwój , a raczej odnowienie depresji z całej jej złożoności, a to pociąga za sobą konieczność uporania się ze wszystkimi jej poziomami i różnymi aspektami .


Gniew pojawia się przy próbach uporania się z depresją i wymaga on dogłębnego zrozumienia jego przyczyn . Pomaga w tym trening odpowiedzialności i asertywności bo gniew i depresja właściwa to właśnie dualizm agresji i bierności , będących filarami braku asertywności. Etap gniewu to kolosalna nieakceptacja tego co się stało , aktualnego stanu i wogóle całości życia i to jest generalna ucieczka od konfrontacji z tą rzeczywistością w złość i obwiniania innych , świata i Boga za to co nas spotkało. to jest oczywiście stan wzmożonych ataków matrixa nakłaniających do jeszcze większego gniewu.


Strach przed życiem , przed porażką oczywiście blokuje wolę dalszego życia i jego pozytywną wizję i skutkuje kompletne zablokowanie czucia z obawy , oczekiwania bólu porażki i wogóle skutkuje oczekiwanie od życia samych przykrości i jest powodem stworzenia świadomości braku miłości i możliwości spełnienia i dalszego życia.


Dłuższe utrzymywanie się etapu strachu przed powrotem do życia, przed ponowną decyzją zagrania o własne życie prowadzi więc w prostej konsekwencji do etapy samoosądu siebie jako słabego , nieudanego i do niczego . Strata szacunku do siebie na skutek braku odwagi prowadzi do znacznego obniżenia poczucia swej wartości , a nawet do regresji rozwoju osobowości do fazaów z dzieciństwa . Towarzyszy temu więc generalny osąd siebie jako słabego, lecz również pojawia się osąd świata jako złego , okrutnego bezsensownego co oczywiście osłabia marzenie życia i skutkuje poczucie beznadzieji.

Dalszą konsekwencją utrzymywania się etapu osądu jest rozwinięcie się zwątpienia w siebie , w sedno i sposobność wyjścia z dołka , z tych problemów. Ta kompletna strata wiary w siebie , w sedno życia i starania się , pracy nad sobą , walki o własne i możliwości wyjścia z tego prowadzi oprócz kompletnego załamania się poczucia swej wartości i pragnienia dalszego życia. etapy poniżej strachu przed życiem to głęboko ukryte , bądź aktywne mocne niekorzystne myśli , które funkcjonują w ukryciu dopóki się ich nie pozna i nie przetransformuje w myśli pozytywne przez pozytywne zaprzeczenie im. Dotyczy to oczywiście również intencji śmierci , która może być bardzo ukryta pod innymi motywacjami.


Kiedy jednak ciągle nie widzi się żadnej szansy , ani metody wyjścia z tego załamania , koszmaru , impasu pojawia się myśl o odejściu upatrywanym jako jedyne rozwiązanie z zachowaniem resztek godności. to jest już wyrażny dowód jak stan depresyjny jest kompletnym odejściem od rzeczywistości. to jest także dowód , iż każda depresyjnośc jest poważnym inhibitorem życia gdyż te niekorzystne przekonania i ukryte intencje cały czas prowadzą dywersje w naszym życiu, które mogłoby być o sporo wspanialsze i szczęśliwsze.

Ogólnie stany depresyjne można podzielić na 7 podstawowych poziomów:

1. Załamanie się stabilności psychiki na skutek przykrego zdarzenia
(przykładowe myśli pojawiający się na tym etapie:
a.Jak to się mogło stać? b. poprzez taki drobiazg? c. Co to za porządki , co za świat? d.Jak tu można żyć? e. Jak to się mogło do tego dojść? f. I co z tym zrobić? )
2. Złość i gniew , nieakceptacja tego co jest , iż jest nie takie jak się chce
3. Depresja właściwa a więc odcięcie od czucia życia , wycofanie z żalem pretensjami i roszczeniami
4. Strach przed życiem , przed ryzykiem ponownej pró aby podjęcia wyzwania
5. Osąd siebie , świata , strata poczucia wartości
6. Zwątpienie w siebie , w sedno życia , w ludzi , w Boga
7. marzenie śmierci otwarte albo ukryte w bierności i wegetacji

Na każdym poziomie , na samym dnie jest jedna wspólna dla wszystkich pierwotna niekorzystna myśl na przykład dla poziomu zwątpienia , iż wszystko jest bez sensu. Tę pierwotną niekorzystną myśl dla każdego poziomu można łatwo odkryć samemu przez zrobienie sobie uczciwego i rzetelnego wielopoziomowego testu skojarzeń i warto to zrobić by się samemu o tym doświadczalnie przekonać przy okazji poznając swoje swoiste niekorzystne myśli blokujące i sabotujące człowieka od wewnątrz. Rozpoznanie aktualnego albo włączonago poziomu umożliwa przeczenie pierwotnej negatywnej myśli.

Generalnie depresja więc dotyczy także 2 poziomów : zewnętrznego a więc poziomu ego i wewnętrznego a więc strachu. Problemem poziomu ego jest zakceptowanie tego co jest , co się stało a więc faktycznej rzeczywistości i przebaczenie innym i sobie i poczucie winy, a problemem poziomu strachu i zwątpienia jest uwierzenie, iż się samemu da sobie radę w życiu i iż ma się wszelakie możliwości i umiejętności do tego i iż możliwe jest dla nas wszystko.

Depresja zarówno przez trzymanie egoistycznego nastawienia opartego na urazie , roszczeniach i niechęci jak także przez chowanie strachu przed życiem , prawdą i czuciem skutkuje zmęczenie i szybsze starzenie się pogłębiane tradycyjnie poprzez wykorzystywanie używek , leków i wszystkiego co prowadzi do życia na śrubie. Ta ucieczka w zmęczenie i bycie na śrubie a więc w sen matrixa to ucieczka od czucia bólu utraty i zranienia , którego właściwe poczucie jest jedyną drogą trwałego uwalniania z depresji.

Poziom ego pod postacią strategii życiowych generuje podobny ciąg przyczynowo-skutkowy jak zwątpienie tzn. prowadzi do uznania zupełnego bezsensu i niemożliwości życia . Poczucie winy prowadzi do spodziewania się kary a więc lęku i przekonania o zasługiwaniu na karę i pokutę , co tworzy trans cierpiętnictwa a więc pokazywanie jak się cierpi chcąc odpokutować i zrehabilitować się , a to tworzy poczucie niegodności rodzące poświęcanie siebie dla innych, a to świadomość i poczucie braku miłości i niemożliwości jej osiągnięcia, czyli ozn. to przekonanie o bezsensie dalszego życia i starania się i wspólnie z poczuciem utraty i żalu, niemożliwości wyjścia z tego i utracie szansy . Umysł potrzebuje więc mieć określone metody realizowania się i działania, a zwątpienie je po kolei eliminuje , aż nie pozostaje nic poza śmiercią.

Gdyż jednym z głownych problemów w depresji jest zaniżenie poczucia wartości oczywistym wydaje się wykorzystanie antidotum w formie pracy nad odbudową i rozwijaniem tegoż poczucia na przykład przez budowanie filarów poczucia wartości wg mechanizmu N. Brandena .
Tymbardziej , iż 6 filarów współgra z poziomami depresji i ułatwia wychodzenie z niej. Ogólnie poczucie wartości ma się opierać na tym kim się faktycznie jest , a nie na dokonaniach , poświęcaniu siebie , ilości zasadzonych drzew czy na opiniach niewyżytych sąsiadek .


Z depresją wiążą się różne inne problemy , stany i zaburzenia.
zazwyczaj depresją ustala się na przykład problemy psychologiczne , emocjonalne i motywacyjne. Ogólnie stan depresyjny wywołuje także wszystko to co w danym momencie wydaje się za trudne , co przerasta , wydaje się niemożliwe i nie do przejścia. Podobnie działają wszystkie sprzeczne wierzenia , cele , błędne wyobrażenia , przekonania i nierealne pragnienia. Generalnie wszystko z czym umysł sobie nieradzi skutkuje załamanie jego stabilnego funkcjowania.Po zbadaniu przyczyn tych problemów okazują się one zupełnie bezpodstawne , ponieważ bazujące na błędnych, starych wierzeniach , wyobrażeniach i nieaktualnych lękach i nawykach . Podobne załamania się psychiki powodują problemy z osobowością jak brak celów , efektów , zadowolenia , uznania , doceniania, szacunku i tym podobne

Depresja wynika więc z negatywnych a więc błędnych myśli w umyśle prowadzących do zwątpienia w sedno życia, działania i do kapitulacji i poddawania się strachowi , dominacji , uległości a więc do poddawania się niewoli sił zła i zniszczenia i oddawania swej energii matrixowi gdyż kiedy człowiek jest pod wpływem strachu i negatywnych emocji po prostu zasila własną energią matrixa będąc dla niego żywą bateryjką . A jedyną drogą do trwałego wyzwolenia się z matrixa jest uporanie się z własnym strachem i zwątpieniem a więc także z ucieczką od zmierzenia się z życiem i depresją przez przetransformowanie myśli negatywnych na pozytywne i tym samym powrót do miłości.


Przewlekły stan zwątpienia w siebie , w sedno życia prowadzi do apatii, dystymii a więc braku entuzjazmu i życia na pół gwizdka , byle jak , w ciągłym zniechęceniu i smutku , w oderwaniu od właściwej sobie drogi życia i przekonaniu o konieczności odkładania życia na pojutrze albo na własne dzieci co jest właśnie celem działania matrixa i utrzymywania ludzi w emocjach i negatywnych stanach i czerpanie z nich wtedy energii. Odwlekanie życia , martwienie się i złe samopoczucie opiera się właśnie na przekonaniu o niemożności poradzenie sobie ze strachem i smutkiem a więc na przyczynie depresji.


Z fazą zwątpienia ma związek również stan manii depresji dwubiegunowej gdyż euforia to nerwicowe emocjonowanie się sukcesem bez realnej, ugruntowanej wiary i bez realnych podstaw do sukcesu , dlatego skutkuje takie oderwanie od rzeczywistości i całkowicie nierealne decyzje. Euforię napędza nierealne marzycielstwo i skutkuje sztuczny wzlot , który przedtem czy później prowadzi do upadku jak wszystko pozbawione fundamentu prawdziwej wiary. Emocje te wynikają z nieumiejętności wyjścia z depresji w dojrzałą mocną osobowość i są naturalnym stanem przejściowym.

Podobnie przewaga poziomu strachu to depresja psychotyczna, która jest połączeniem depresji i paniki , przerażenia przed trafieniem do piekła na skutek uznania się za słabszego od strachu i złości po przegraniu walki ze złem i za bezpowrotnie już złego na skutek ulegnięcia złu. Depresja psychotyczna polega na urojeniu , iż wszystko już stracone tzn. iż sposobność życia w miłości jest bezpowrotnie , ostatecznie zaprzepaszczona, a jedyną możliwością dalszego życia jest piekło na ziemi i piekło po śmierci . Te błędne przekonania powstają z uwikłania w walkę ze złem , strachem i złością wskutek niewłaściwego metody, strategii postępowania ze złem przez uleganie złu właśnie.

Depresja psychotyczna ma szczególny związek z matrixem bo wynika z przeszłego zaangażowania w walke dobra ze złem i przegrania jej wskutek nieznajomości życia albo zainfekowania matrixowymi wirusami. Powstałe wtedy w umyśle błędne przekonania o byciu słabszym od zła, złości , strachu i tym podobne < należy czym prędzej zmienić na prawdę tj. przekonanie o byciu silniejszym od strachu ponieważ te niekorzystne urojenia dają dostęp do umysłu wpływowom matrixa , który pogłębia depresje podobnie jak depresyjne wycofanie się z życia poziomu strachu przed życiem. wszelakie intencje i zobowiązania do walki ze złem należy zmienić na intencje rozwijania własnego dobra i dobra świata.

W depresji pomaga wszystko to co służy stabilnej , harmonijnej pracy umysłu , odbudowywaniu wiary i wizji dalszego życia , czyli na przykład właściwa jakość myślenia oparta na świadomym celowym życiu opartym na realizacji swoich planów powodujące poczucie sukcesywnej poprawy i zmierzania we właściwym kierunku co jest fundamentem zadowolenia z siebie i życia - b. ważnego dla woli życia. W depresji występują problemy z samopoczuciem , napędem do życia , samooceną , rytmicznością życia codziennego i z niepokojem , lękami i nad robotą nad poprawą w takich sferach należy się skupiać. lecz wymaga to poznania przyczyn i ponownego przewartościowania swoich poglądów i na przykład odkrycia ponownie czy dotychczasowe życie zadowala i czy wogóle warto jest żyć ?

Pomaga także to co prowadzi do harmonii energetycznej , co podnosi witalność : kontakt z przyrodą , zdrowa dieta , rozsądna aktywność fizyczna , relaks , uregulowany sen i tryb życia bez przemęczania serca i to co służy równowadze ciała i umysłu i podnoszeniu samooceny. z kolei osłabia witalność, czyli wolę i zdecydowanie dłuższe trwanie w depresji bo matrix wtedy wysysa z człowieka energię.

W postępowaniu z depresją są trzy główne drogi :
1. Ucieczka od depresji a więc : tłumienie jej lekami , zajmowanie się czymś absorbującym : zabawkami , atrakcjami, hobby , robotą i tym podobne < a więc powrót do snu
2. Umiejętne radzenie sobie z depresją na codzień bazujące na jej znajomości i zdolności radzenia sobie ze sobą i z życiem , lecz bez faktycznej zmiany siebie w czym a więc we współżyciu z matrixem celują ogromni macho , a ogromne rzesze im zazdroszczą
3. Usunięcie przyczyn efektywnie poprzez autopsychoterapię a więc pracę nad sobą, nad samopoznaniem a więc coś dla odważnych poszukiwaczy prawdy

nie mniej jednak psychoterapia nie powinna być ucieczką od radzenia sobie ze sobą i z życiem , a zdolność radzenia sobie z depresją ucieczką od faktycznych zmian przez psychoterapię. Należy więc wpierw zaprzestać ucieczki od problemu i od uzależniania swego życia od konieczności psychoterapii i pomocy z zewnątrz. Właściwa droga to zrozumienie przyczyn i wyrobienie umiejętności do radzenia sobie z depresją na co dzień , a dalej otwarcie na uwolnienie faktyczne od przyczyn w psychoterapii.

Uporanie się z depresją do samego końca to nie jest jak wyleczenie się z choroby , a przewarzająca część ludzi i lekarzy tak to rozumie i poznaje trochę przyczyn , znajduje jakieś półśrodki uważając sprawę za załatwioną skoro tylko udaje się jakoś żyć, a więc tak jak reszta radząc sobie przez różne strategie jak pracoholizm , perfekcjonizm a więc przez unikanie konfrontacji z sednem problemu do czego właśnie nakłania matrix tj. do wiecznego snu i bycia dla matrixa żywą bateryjką - dojną krówką . Oczywiście każdy ma prawo i wolność unikania ziemskich lekcji, lecz dobrze jest wiedzieć , iż jedynie ich przepracowanie pozwala wyjść z matrixa , a zepchnięty na później strach wróci zwielokrotniony i depresja pojawi się ponownie przedtem albo później ponieważ raz rozwinięta na taką tendencje.

Depresja jest przebudzeniem się ze snu w ośmiornicy matrixa i gdyż człowiek ma wolną wole , a dalsza droga wymaga wyborów i regularnie znalezienia pomocy na zewnątrz tj. się wtedy szczególnie wystawionym na informacyjne ataki matrixa dla którego istnieje niebezpieczeństwo straty owieczki. Matrix robi więc wszystko ; aby człowiek się nie przebudził do końca i nie poznał swej sytuacji , czyli po 1-wsze nakłania do powrotu do snu i odciąga od samodzielnych poszukiwań mogących się zakończyć wyzwoleniem.

Drugą funkcją depresji jest włączenie w umyśle wbudowanego poprzez matrixa systemu samozniszczenia a więc transu śmierci , który służy do wydojenia do końca energii z ludzkiej bateryjki gdy uśpienie się nie udaje. Można o tej funkcji łatwo się przekonać robiąc sobie w depresji test skojarzeń : mój Umysł dąży do ... ? Trans śmierci jest niebezpieczny w depresji psychotycznej na skutek zastraszenia. Transowi śmierci służy także wybór narkotyku , który jest regularnie ostatnim wolnym wyborem przed śmiercią.

W przebudzeniu z matrixa depresją pojawiają się dwie zasadnicze drogi wyjścia z depresji. Wzięcie pigułki od psychiatry umożliwia powrót do dalszego słodkiego snu w iluzji bez konieczności zajmowania się szukaniem rozwiązań swoich problemów. z kolei wybór pigułki poznania i samoświadomości to wstąpienie na drogę rozwoju duchowego , którą to można poznać jedynie doświadczalnie z autopsji i o której wiadomo tyle , iż to droga bez odwrotu i iż napewno będzie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy i jak mówili o tym inni.
To co wybierzesz powinno zależeć tylko od Ciebie !

zdolność radzenia sobie z depresją to nic innego jak umiejętność dojrzałego , dorosłego odpowiedzialnego życia , które przecież bazuje na radzeniu sobie ze strachem , zwątpieniem , z przeżyciem w tym świecie, negatywnymi myślami i emocjami , ogólnie ze sobą a więc z własnym ego , strachem i z życiem. lecz można sobie radzić na 3 metody : poprzez ucieczkę od prawdy i regularnie dojrzałości, poprzez sprytne unikanie konfrontacji na bazie znajomości umysłu na poziomie agentów albo także faktyczne odważne dążenie do trwałego rozwiązania problemów.

Z depresją wiążą się więc problemy psychologiczne z radzeniem sobie , lecz nie o zagłębianie się w szczegóły problemów chodzi w uwalnianiu się od niej , ponieważ ważniejsze jest zdecydowane opowiedzenie się za życiem , za wolnością , o ufność i wiarę w siebie i powiedzenie sobie , iż : wybieram odwagę życia , zmierzenia się z nim i uporania i podejmuję to wyzwanie, wybieram odwagę życia prawdziwego prawdą , dobrem i odwagą , czyli niczego się nie boję , ani życia ani sługusów matrixa, ani agentów , ani odpowiedzialności , ani porażki ponieważ stawiam na siebie i na Życie.

Wychodzenie z matrixa wymaga uwalniania od kontroli umysłu niewolniczych mechanizmów zniewolenia będących na usługach matrixa , wymaga odcięcia pępowin od różnych ojców prezydentów , ojców dyrektorów w czarnych sukienkach , od wszystkich ojców dinozaurów mających intencje kontrolowania i zarządzania innymi , wymagających uznania i posłuchu ze względu ich urzędu , a nie tego co sobą naprawdę reprezentują, wymaga przejęcie władzy nad swoim życiem a więc władzy nad swoim umysłem i wolą poprzez uświadomienie , iż samemu ma się władzę nad własnymi myślami , a myśli przez umysł :
* stwarzają nasze emocje , uczucia i całe samopoczucie
* kreują cały nasz świat zewnętrzny , wszystkie zdarzenia
* nadają kierunek do działania umysłu w stronę życia , snu albo śmierci

ponadto wyjście na wolność z matrixa to odwaga prawdziwie samodzielnego zmierzenia się z życiem wolnego od stada , rodziny , autorytetów . A czy tj. robota , czy hobby , kolesie , kolekcjonowanie partnerów czy nawet religia to zasada jest we wszystkim ta sama : chęć powrotu do tego jak było dobrze z mamusią i szukania w tym rozwiązań , a ucieczka od konfrontacji z byciem samemu w nowym świecie i znalezieniem nowej , wolnej , dla siebie właściwej drogi powrotu do Boga.

Tak , wiem iż prawda jest przykra, trudna i iż boli , lecz może taka właśnie być powinna ? Ludzkość dopiero jest przygotowana do wyzwolenia z matrixa i póki co wszelcy przywódcy nic o wolności nie wiedzą . I narazie czy to świat edukacji , czy psychoterapii , czy swoistego , rodzimego rozwoju duchowego tj. ten świat zdominowany poprzez tatusiów dinozaurów mających tradycyjną , niewolniczą mentalność i takież podejście do depresji , wolności i stosunku międzyludzkich.

Tak więc poznanie działania dynamiki depresji w umyśle przydaje się do świadomości przyczyn i systemów jej przebiegu ponieważ daje to większą pewność wynikającą z rozeznania o co chodzi , lecz skupiać się należy na rozwiązaniu jakim jest wybór odwagi odpowiedzialnego prawdziwego, odważnego życia. Dla stabilnej pracy umysłu potrzebne są także : posiadanie wizji przyszłości , planu i celów , zadowolenie ze spełniania swej drogi i wola gry w życie.

Jednak życie prawdziwe bazuje nie tylko na odpowiedzialności , samodzielności, lecz na wolności , a wolność należy wpierw zrozumieć ponieważ to jest definicja podobnie jak miłość niedefiniowalne i wymagające doświadczalnego odkrywania i poznania , a tylko to zrozumienie daje sposobność trwałego i całkowitego uwolnienia się od matrixa. Do zrozumienia wolności potrzeba własnych poszukiwań nie tyle filozoficznych co duchowych , by naprawde pojąć czym jest wolność i właściwe używanie wolnej woli potrzeba wieloletniego doświadczenia medytacyjnego i odwagi samotności.
Na razie pewnie bardziej dręczy cię pytanie : czym jest matrix ?
Odpowiedź istnieje i szuka Cię !"MÓWIĘ CI , iż

mówisz o pokoju
czy ty nie widzisz, iż
są tacy, którzy chcą, żebyśmy
pozabijali się
żebym ja zabił ciebie
żebyś ty zabiła mnie
żebyśmy żyli w strachu
całe noce i całe dnie
mówisz o miłości
czy ty nie widzisz, iż
są tacy, którzy chcą, żebyśmy
nienawidzili się
i mówisz o wolności
przecież musisz wiedzieć, iż
każdy z nas jest niewolnikiem
czy tego chcesz, czy nie
mówię ci, iż
mówię ci, iż
mówię ci, iż
jedyne wyjście to obudzić się"
TILT


"...Iść , wciąż iść w stronę Słońca , w stronę Słońca , aż po horyzontu kres !..."
"... i zobaczysz , iż uśmiechniesz znów się ..."
i powiesz sobie : " ...I'M Alive !! "
"..więc do góry głowa ! "

Lektury z indexu agenta Giertycha:

1. Gary Zukav - Umysł duszy
2. Gary Zukav - Serce duszy
3. T.Niwiński - JA