marynarze targach pracy co to jest
Definicja: Pomorskich Tragach Pracy i Promocji Zawodowej Służby Wojskowej i IV Forum Aktywizacji.

Czy przydatne?

Co znaczy Marynarze na targach pracy

Słownik: W środę, 28 maja, w Klubie Garnizonowym w Słupsku, w godzinach od 10:00 do 14.00, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce zaprezentuje się na VI Pomorskich Tragach Pracy i Promocji Zawodowej Służby Wojskowej i IV Forum Aktywizacji Rynku Prac
Definicja: Targi Pracy mają charakter otwarty. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej przedstawi zainteresowanym, w szczególności młodzieży, możliwości podjęcia pracy w Marynarce Wojennej, a również podjęcia edukacji w szkołach wojskowych. Targi i Forum będą miejscem spotkań pracodawców, wyspecjalizowanych wojskowych organów naboru do zawodowej służby wojskowej i osób bezrobotnych, poszukujących pracy, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji wspierających rynek pracy i młodzieży szkół ponadpodstawowych. W momencie targów odbędzie się cykl imprez towarzyszących między innymi wojskowa grochówka, występy zespołów estradowych. W przedsięwzięciu w okolicy Centrum Szkolenia MW weźmie udział około 30 spółek i instytucji.Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Ustce jest głównym ośrodkiem przygotowującym marynarzy do służby na okrętach i w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej. Szkolenie jest prowadzone w przeszło 50 specjalnościach wojskowych w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną. W Centrum prowadzone jest również przeszkolenie wojskowe studentów. Centrum jest organizatorem licznych kursów przeszkolenia i przekwalifikowania specjalistycznego podoficerów zawodowych i żołnierzy rezerwy. Rocznie w murach CSzMW kształci się klika tys. słuchaczy, którzy zasilają kadry Marynarki Wojennej.