hydroakustyka gdyni co to jest
Definicja: dziesięciu krajów słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Hydroakustyka w Gdyni

Słownik: W dniach 26-29 maja w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się międzynarodowe sympozjum z hydroakustyki, gdzie udział wezmą przedstawiciele dziesięciu krajów.

Definicja: Sympozjum od 25 lat jest jedynym w Polsce i uznanym na świecie forum zamiany doświadczeń pomiędzy naukowcami, inżynierami i użytkownikami technik hydroakustycznych.Głównym tematem zagadnień poruszanych w czasie referatów będzie przegląd technik tworzenia map środowiska morskiego sposobami akustycznymi, historia mechanizmów sonarowych i najnowsze metody zobrazowania akustycznego.Tegoroczne spotkanie organizowane będzie w sesjach strukturalnych, które w intencji organizatorów mają służyć kreowaniu międzynarodowych zespołów badawczych. Sesję poświęconą zjawisku kawitacji poprowadzi: prof. Timmothy Leighton z Uniwersytetu w Southampton; badania dna morskiego sposobami akustycznymi omawiane będą pod nadzorem dr Alessandry Tesei z Centrum Badań Podwodnych NATO, a prof. Andrzej Nowicki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN zorganizuje sesję dotyczącą ultradźwięków i ich zastosowań.Sympozjum z hydroakustyki od 1984 roku organizuje gdański oddział Polskiego Towarzystwa Hydroakustycznego wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej i Politechniką Gdańską. Od wielu lat sponsorowane jest poprzez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (dawniej KBN), a patronat naukowy i popularyzację w środowisku polskich akustyków zapewnia Komitet Akustyki PAN.Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią, która posiada uznany w państwie i za granicą majątek naukowy i sprawdzone w wieloletniej praktyce na poligonach Marynarki Wojennej RP osiągnięcia wdrożeniowe w dziedzinie hydroakustyki, pomiarów pól fizycznych okrętów, poszukiwania i identyfikacji przedmiotów podwodnych. Akademia Marynarki Wojennej odpowiadając na zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie hydroakustyki, w roku akademickim 2008/2009 otwiera nowy kierunek studiów – oceanotechnikę o specjalności inżyniera i eksploracja środowiska morskiego.Honorowy patronat nad Sympozjum objął dowódca Marynarki Wojennej RP wiceadmirał Andrzej Karweta.