zarządzanie co to jest
Definicja: Kierowanie - czym jest? skąd pochodzi i co daje słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Czym jest Zarządzanie?

Słownik: Kierowanie - czym jest? skąd pochodzi i co daje?
Definicja: Początki

Początki kierowania w praktyce możemy datować na moment łączenia się ludzi w ekipy. Nawet w dzikich społecznościach występował przywódca, który spełniał szereg funkcji, głownych dla działania całej mikrospołeczności. Kiedy ludzie zaczęli tworzyć bardziej liczne społeczności, pojawiła się hierarchia – wodzowie plemienni przestali działać w pojedynkę, a hierarchia rozrosła się o kilka szczebli.

Dzięki organizacji, cywilizacja nabrała rozpędu. Transfer technologii stał się szybszy, innowacyjność wzrosła, możliwa stała się specjalizacja, podział pracy i rozwój. Nadal podziwiamy Antyczną Grecję, czy Rzym – a to właśnie dzięki opanowaniu sztuki sprawnego kierowania nacje te dokonały niesamowitego skoku cywilizacyjnego. Z wiedzy zgromadzonej w takich okresach nadal warto używać – strategie wojskowe zadziwiająco dobrze sprawdzają się w walce konkurencyjnej pomiędzy firmami.

kierowanie w ramy teoretyczne ubrano najpierw XX wieku. Wtedy także pojmowano >>kierowanie jako działanie kierownicze, obejmujące: Planowanie, Organizowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, zwane klasycznymi funkcjami kierowania.

pojęcie kierowania wg Rickiego W. Griffina:

>>>kierowanie to zbiór działań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) stosowanych z zamierzeniem osiągnięcia celów organizacji.

Każdy z nas każdego dnia zarządza - dokonuje wyborów, dysponuje środkami, wyznacza i osiąga cele. To jest nieodłączna część naszej cywilizacji, dlatego każdy kto posiądzie sztukę kierowania może liczyć na uznanie ze strony społeczeństwa. Najbogatsi ludzie na świecie to zarazem najlepsi menedżerowie. > >>>>kierowanie to “zawód” ponadczasowy, a dobry menedżer nigdy nie bedzie bez pracy. Wszyscy ogromni tego świata byli świetnymi zarządzającymi - począwszy od Aleksandra Wielkiego, poprzez Rockefellera aż po Billa Gatesa.

Peter Drucker, człowiek, którego można nazwać “guru” kierowania, znakomity praktyk wyróżnia siedem cech, które charakteryzują dobre > >>>>>kierowanie:

1. > >>>>>>kierowanie dotyczy w pierwszej kolejności ludzi.

2. > >>>>>>>kierowanie jest głęboko osadzone w kulturze.

3. > >>>>>>>>kierowanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i zadań, jednoczących uczestników organizacji.

4. > >>>>>>>>>kierowanie powinno doprowadzić do tego, aby organizacja była zdolna do uczenia się.

5. > >>>>>>>>>>kierowanie wymaga komunikowania się.

6. > >>>>>>>>>>>kierowanie wymaga rozbudowanego mechanizmu parametrów.

7. > >>>>>>>>>>>>kierowanie musi być jednoznacznie ukierunkowane na fundamentalny i najważniejszy wynik, jakim jest zadowolony klient.

To powinno na początek wystarczyć.

Na koniec dodam, iż prawie każdy powinien zarządzać, lecz każdy jest w stanie się tego nauczyć. > >>>>>>>>>>>>>kierowanie wymaga odwagi, poświęcenia, sporej wiedzy i zdolności, dlatego tak niewielu jest znakomitych menedżerów. Mimo tego żadna inna robota nie da Ci takiej satysfakcji.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na mój blog - Top Menedżer