pierwsi farmaceuci co to jest
Definicja: kierunku farmacja słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy PIERWSI FARMACEUCI Z UMK

Słownik: 9 maja w Bydgoszczy, w czasie uroczystości z okazji 20-lecia Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, dyplomy odbiorą pierwsi absolwenci kierunku farmacja.
Definicja: Wydział Farmaceutyczny przyjął pierwszych studentów w 1988 r., na początku na kierunku analityka medyczna, później na kosmetologii. W 2002 roku uruchomiono studia farmaceutyczne. Dziś na Wydziale w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym studiuje ponad 1160 osób. Wydział prowadzi również kształcenie podyplomowe dla magistrów farmacji, osób zatrudnionych w aptekach i hurtowniach, magistrów biologii i biotechnologii, a również kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych.