wejherowo będzie mniej dymu co to jest
Definicja: grzewczych budynków mieszkalnych na proekologiczne w latach 2008-2013 słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy WEJHEROWO. Będzie mniej dymu.

Słownik: Z inicjatywy prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta Porada Miasta przyjęła pilotażowy program finansowania modernizacji mechanizmów grzewczych budynków mieszkalnych na proekologiczne w latach 2008-2013.
Definicja: Wedle uchwałą miasto będzie dodatkowo finansować inwestycje proekologiczne prowadzone w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udział i w budynkach komunalnych. Finansowaniem z budżetu miasta objęta będzie zamiana ogrzewania z pieców węglowych na bardziej ekologiczne: przyłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania OPEC, ogrzewanie gazowe, geotermalne, kolektory słoneczne. Wysokość finansowania zależeć będzie od ilości lokali mieszkalnych w budynku: przy budynkach do 10 lokali wyniesie w przeliczeniu na jeden lokal 10 tys. zł, zaś przy budynkach większych – 8 tys. zł na jeden lokal. Kapitał przypadną po równo na lokale komunalne jak i prywatne w budynku. Bezwzględnym warunkiem jest likwidacja wszelkich pieców domowych i lokalnych kotłowni węglowych. Finansowanie inwestycji ze strony miasta nie może jednak przekroczyć 75% jej łącznych wydateków.

Na rok 2008 radni przewidzieli na realizację programu 650 tys. zł. Jednak prezydent Hildebrandt zapowiedział, że jeśli chętnych będzie więcej to w budżecie zostaną wygospodarowane dodatkowe środki na realizację programu.

Wprowadzenie programu ma na celu ograniczenie emisji pyłów zawieszonych i innych szkodliwych substancji. Jak wykazują badania czystość powietrza w Wejherowie pogorszyła się, co wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Wnioski o przyznanie finansowania wspólnoty mogą już składać. Na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.wejherowo.pl, dział: zmiana ogrzewania) opublikowana została uchwała Porady Miasta i regulamin dla wspólnot mieszkaniowych.