realizacja budżetu 2007 co to jest
Definicja: Do regionalnych przewozów pasażerskich dołożyliśmy w ubiegłym roku 50 mln zł słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Realizacja budżetu 2007. Największe środki na rozwój transportu

Słownik: Do regionalnych przewozów pasażerskich dołożyliśmy w ubiegłym roku 50 mln zł.
Definicja: Dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych kosztowały nas 32 mln zł, a utrzymanie dróg 16 mln zł. Na inwestycje przeznaczyliśmy 68,5 mln zł.

27,5 mln zł kosztował nas zakup pięciu autobusów szynowych do obsługi regionalnych połączeń kolejowych na niezelektryfikowanych trasach. Połowę tej sumy pokryło pozyskane poprzez województwo europejskie wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

17 mln zł zapłaciliśmy w ubiegłym roku za podniesienie kapitału Portu Lotniczego Bydgoszcz SA. Tyle kosztowało samorząd województwa objęcie 141 666 akcji spółki. Województwo posiada aktualnie 273 394 akcji PLB SA (34,68 procent) o nominalnej wartości ponad 27 mln zł.

Największymi przedsięwzięciami drogowym były w 2007 r. przebudowa drogi łączącej wieś Paparzyn w powiecie chełmińskim i wieś Szabda w powiecie brodnickim (wydatek: 5,6 mln zł), przebudowa drogi Tuchola-Świecie (5,3 mln zł) i modernizacja drogi Łabiszyn-Murczyn w powiecie żnińskim (3,2 mln zł).

4,3 mln zł samorząd województwa przekazał na przebudowę i modernizację dróg gminnych w ramach Funduszu Wsparcia 2007. Za te kapitał przeprowadzono 12 inwestycji w najsłabszych gospodarczo gminach regionu.

W polskim systemie administracyjnym budżety województw są porównywalne z budżetami miast średniej wielkości, a nawet mniejsze. Tak jest również w naszym regionie. Ubiegłoroczne opłaty samorządu województwa (594 miliony złotych) były mniejsze niż opłaty Bydgoszczy (ponad mld złotych) i Torunia (prawie 677 mlnów złotych).

* Kolekcja wszystkich inwestycji związanych z infrastrukturą transportową

Nakłady na transport i łączność były w 2007 r. największą pozycją wśród wydatków budżetowych samorządu województwa. Na infrastrukturę drogową, lotniczą i kolejową, a również na dopłaty do pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych wydaliśmy w ubiegłym roku 203,5 miliona złotych, więcej niż co trzecią budżetową złotówkę