zapomniana sztuka analiza co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Zapomniana sztuka - Analiza techniczna metodą punktowo-symboliczną

Słownik: Istnieje kilka sposobów analizy technicznej, a jednym z nich jest badanie techniczna sposobem punktowo-symboliczną.
Definicja: "jeżeli zastanowimy się poprzez chwilę, to okaże się, iż sposób punktowo-symboliczna nie jest w ogóle sposobem nową. Jest zwyczajnie sztuką zapomnianą. Używam tego ustalenia, bo przewarzająca część inwestorów, zarówno zawodowych, jak i indywidulanych, straciło z oczu główną przyczynę zmian kursów papierów wartościowych. ...Prawo podaży i popytu rządzi ruchem zarówno kursów papierów wartościowych, jak i wszystkich innych rzeczy: ;;jeżeli jest więcej kupujących niż chcących sprzedać, kurs rośnie; ;;;jeżeli jest wiecej sprzedających niż chcących kupić, kurs spada." Thomas J. Dorsey

Inwestowanie jest jedną z podstawowych działalności człowieka. To jest niezbędny warunek rozwoju w gospodarce rynkowej. Rozwój rynku kapitałowego wywołany wprowadzeniem najpierw lat dziewięćdziesiątych reformy rynkowej zaowocował uruchomieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to moment znacznych przemian w systemie ekonomicznym państwie, który stał się zapowiedzią wolnego rynku i wolnej konkurencji. Stworzenie nowego zjawiska w polskiej rzeczywistości: inwestowania, stworzyło dla wielu ludzi szanse na rozwinięcie własnych pomysłów i poprawę sytuacji materialnej. Pojawiła się również sposobność inwestowania w papiery wartościowe, dzięki czemu spółki akcyjne mogą osiągać dodatkowy pieniądze, a instytucje wspomagające je mogą osiągać zyski. Inwestowanie obarczone jest ryzykiem, dlatego istnieje potrzeba oceny tego ryzyka i podjęcia decyzji, która uwzględnia jego występowanie. Nie to jest zagadnienie proste, dlatego metody jego rozwiązania muszą być dokładne. Służyć temu będą odpowiednie narzędzia. Ogólnie narzędzia te nazywane są analizą techniczną. Istnieje jednak kilka sposobów tejże analizy, a jednym z nich jest badanie techniczna sposobem punktowo-symboliczną. to jest sposób dosyć stara, lecz także dosyć prosta. Służąca jest poprzez grupę analityków amerykańskich skupionych głównie wokół spółki Thomasa J. Dorsey'a: Dorsey, Wright & Associates, Inc. i wokół Mika'a Burke'a, wydawcy pisma „Chartcraft/Inwestors Inteligence” i serwisu internetowego www.inwestorsinteligence.com. Jak się okazuje, przydatności tego metody analizowania na w miarę młodym polskim rynku giełdowym jest nieoceniona.
Konstrukcja wykresów i znaczenie formacji jest dosyć proste. Ważnymi elementami tejże analizy jest rachunek siły relatywnej, a również wskaźniki krótko i długoterminowe, z których najważniejszym jest procentowy parametr hossy giełdy warszawskiej WSE BP. Wiodące znaczenie ma również zagadnienie analizy sektorowej – sporządza się wskaźniki hossy dla każdego sektora.
Podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej wiąże się z przejściem poprzez kilka fazaów:
1. dokonanie oceny procentowego parametru hossy giełdy warszawskiej WSE BP,
2. dokonanie oceny parametrów krótkoterminowych: procentowego parametru liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich WSE 10Wk i parametru High-Low Idx,
3. dokonanie oceny procentowych parametrów hossy w sektorze i wybór sektora,
4. wybór z tego sektora ekipy spółek mocnych fundamentalnie, >badanie wykresów punktowo-symbolicznych wybranych spółek[/url], określenie momentu zakupu,
5. podjęcie decyzji o realizacji zysków.

faza piąty, a więc realizowanie zysku, może okazać się jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie musi podjąć inwestor. W szczególności gdy kursy akcji rosną. Zbyt długie wyczekiwanie może jednak okazać się zgubne.
>badanie techniczna sposobem punktowo-symboliczną zmusza inwestora do podjęcia działań w chwili, gdy wszystko wygląda pozytywnie, lecz o sporo łatwiej jest sprzedać akcje, kiedy jest na nie wiele chętnych.