tysięcy złotych opiekę co to jest
Definicja: Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie opieki paliatywnej słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy 300 tysięcy złotych na opiekę paliatywną

Słownik: Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie opieki paliatywnej.
Definicja: To jest pierwszy konkurs ogłoszony w tej dziedzinie poprzez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie finansowe w łącznej stawce 300 tys. złotych otrzyma 17 instytucji pożytku publicznego, które działają na rzecz pomocy ludziom terminalnie i nieuleczalnie chorych.Spośród 24 złożonych ofert wybrano te, które spełniły obowiązki formalne, ich projekty dobrze wpisują się w istotę opieki paliatywnej i posiadają odpowiednie przygotowanie do jej realizacji.kapitał przekazane zostaną na dodatkowe wyposażenie placówek w sprzęt rehabilitacyjny, środki i materiały do pielęgnacji chorych, świadczenie dodatkowych usług rehabilitacyjnych dla osób objętych opieką paliatywną. Sfinansowane zostaną także działania informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe dla opiekunów i osób zajmujących się opieką nad przewlekle chorymi.