bałtyckie centrum co to jest
Definicja: podpisały list intencyjny w kwestii powołania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej

Słownik: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego trzy pomorskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Akademia Medyczna w Gdańsku i Politechnika Gdańska podpisały list intencyjny w kwestii powołania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii.
Definicja: Projekt wspiera Urząd Marszałkowski Gdańsku, a sygnatariuszami listu są również przedstawiciele pomorskich władz lokalnych i regionalnych i pomorskiego biznesu.

Podpisanie listu intencyjnego ma służyć tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju biotechnologii i jej wykorzystania w gospodarce i sektorze usług publicznych, a zadaniem sygnatariuszy jest między innymi intensyfikacja współpracy pomiędzy środowiskiem naukowo-badawczym a środowiskiem biznesowym i szerzenie wiedzy o biotechnologii i jej możliwych zastosowaniach.

Sygnatariuszami listu – oprócz trzech pomorskich uczelni tworzących konsorcjum: Uniwersytetu Gdańskiego Akademii Medycznej w Gdańsku i Politechniki Gdańskiej - są również przedstawiciele pomorskich władz lokalnych i regionalnych, między innymi marszałek województwa pomorskiego, przedstawiciele miasta Gdańska i Sopotu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Gdyńskie Centrum Innowacji, Centrum Transferu Technologii, Gdyńskie Centrum Innowacji, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową i przedstawiciele pomorskiego biznesu: między innymi spółek Polpharma, Ziaja, Synevo, A&A Biotechnlogy, Oceanic, Impuls i inne. Jednym z sygnatariuszy listu są również przedstawiciele Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i AMG - unikatowego w skali Polski - łączącego siłę dwóch ośrodków akademickich na rzecz rozwoju i kształcenia w dziedzinie biotechnologii.

Szacunkowa wartość projektu – powołania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej - to ok. 45 mlnów euro. Uczelnie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, starają się o środki z UE.

wskutek realizacji tego projektu zostanie uruchomiony międzyuczelniany ośrodek badawczo-wdrożeniowy, umożliwiający - dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt - prowadzenie badań z zakresu biotechnologii i diagnostyki innowacyjnej, na poziomie światowym, do wykorzystania w bio-gospodarce. Badania te będą używane pomiędzy innymi w przemyśle chemicznym, farmaceutyczno-kosmetycznym, spożywczym, rolniczo-weterynaryjnym, w dziedzinie ochrony środowiska, biomedycyny, diagnostyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem onkologii doświadczalnej, genetyki chorób sercowo-naczyniowych, diagnostyki chorób genetycznych i metabolicznych, diagnostyki chorób infekcyjnych –bakteryjnych, pasożytniczych, grzybowych i wirusowych, monitoringu epidemiologicznego zakażeń szpitalnych.

Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej składać się będzie z laboratoriów badawczo-rozwojowych i technologiczno-wdrożeniowych.
Laboratoria badawczo-rozwojowe będą miały na celu zarówno doskonalenie biotechnologii i technik diagnostycznych już istniejących, jak i opracowywanie i patentowanie nowych. Opracowywane sposoby i technologie po opatentowaniu będą wdrażane pomiędzy innymi przez laboratoria technologiczno-wdrożeniowe. Jednym z celów działania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej centrum jest również transfer wiedzy i technologii wypracowanych poprzez zespoły badawcze centrum w bliskiej współpracy z wybranymi ośrodkami naukowymi i firmami.