ksiądz prałat józef poremba co to jest
Definicja: pocieszyć, doradzić i stara się, jak najwięcej zrobić dla swoich parafian. Za to.

Czy przydatne?

Co znaczy Ksiądz Prałat Józef Poremba wyróżniony

Słownik: Jeden z najlepszych proboszczów w Polsce. Mógłby być dumnym z wysoko podniesioną głową a jest skromnym życzliwym człowiekiem. Umie wysłuchać, pocieszyć, doradzić i stara się, jak najwięcej zrobić dla swoich parafian. Za to wszystko został
Definicja: Przed Wielkanocą- najważniejszymi świętami w katolickim świecie Proboszcz Dąbrowy Tarnowskiej Ksiądz Prałat Józef Poremba dostał wyróżnienie od swoich kościelnych zwierzchników.
W tarnowskiej katedrze został odznaczony poprzez Stolicę Apostolską wyniesieniem do godności Prałata Honorowego Jego Świątobliwości. dostał ją wspólnie z dwoma innymi duszpasterzami. Nagrodzono go za działalność na rzecz Kościoła Powszechnego.
Aktualnie diecezja Tarnowska posiada kilkunastu kapłanów wyniesionych do wspomnianej godności.
Józef Poremba swą działalność duszpasterską w Dąbrowie prowadzi od 28 lat, na początku jako ksiądz, następnie proboszcz a aktualnie prałat. Przez swój przykład pokazuje, jak postępować i żyć w zgodzie z chrześcijańskim i uniwersalnym systemem wartości. Zrobił i robi bardzo wiele dla Dąbrowy, która już od wielu lat jest „Jego miastem”. Odkąd sprawuje tu funkcję proboszcza parafii wybudował między innymi Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Ochronkę dla dzieci, kaplicę koło cmentarza parafialnego i na Oleśnicy Na wspomnianym cmentarzu z jego inicjatywy zostały zrobione alejki dla odwiedzających groby.
Lecz to prawie wszystkie zasługi. Wokół Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej zrobiono ogrodzenie wspólnie z 20 kaplicami różańcowymi , wokół świątyni położono kostkę brukową i wybudowano nowe schody. Także oba dąbrowskie kościoły zostały odnowione a tak zwany „Stary”, a więc p.w. Wszystkich Świętych dzięki Urzędu Gminy powiodło się objąć programem przeciwpożarowym. Uruchomił również jadłodajnię „Betania”.
Lecz Ksiądz Prałat inwestuje nie tylko w budynki, ale również w ludzi- i tu chyba nie będzie błędem powiedzieć, iż w pierwszej kolejności tych młodych. Jednym z tego przejawów jest stworzony kilka lat temu Parafialny Ośrodek Sportu i Rekreacji im. 25-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II i świetlica dla dzieci. Organizuje także, co roku 15 sierpnia Ogromny Festyn Charytatywny
Na zadane przeze mnie kiedyś pytanie, co myśli, iż powinno się zrobić, by młodzież zaczęła aktywniej działać społecznie odpowiedział mi, iż to jest problem bardzo złożony i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy to w pierwszej kolejności od wychowania rodzinnego od najmłodszych lat w duchu miłości i poświęcenia. Sporo zależy od duszpasterzy, i od liderów grup młodzieżowych, którzy umieją zapalić młodzież do czynu w duchu Ewangelii Chrystusowej. Duszpasterze powinni mieć głęboką wiarę i wyjątkową miłość do drugiego człowieka, i specjalny charyzmat (młodzieżowy).
Ksiądz Józef Poremba jest osobą nadzwyczajnie skromną i wrażliwą na krzywdę bliźniego. Współczuje wszystkim, których dotknęło coś złego, jak także tym nie mogącym cieszyć się szczęśliwym życiem. Uważa, iż jednym z największych problemów ludzi zamieszkujących Dąbrowę Tarnowską i jej okolice jest ten ze znalezieniem stałej pracy z wynagrodzeniem, które mogłoby zapewnić godziwy byt rodziny. Boleje nad tym, iż tak sporo osób wyjeżdża do pracy w innych państwach rozstając się, czasem na bardzo długo z rodziną. Twierdzi, iż problemu pracy nie mogą rozwiązać wyjazdy za granicę albowiem rozłąki małżeństw, rodzin ujemnie wpływają na trwałość i świętość rodziny.
Prałat Józef Poremba został również wybrany jednym z najlepszych zwierzchników parafii w państwie. Stało się to 16 grudnia 2005 roku, gdy znalazł się w gronie 12 równorzędnych laureatów III edycji na Proboszcza Roku, którzy zostali wyłonieni z ponad 500 zgłoszeń z całego państwie. to jest plebiscyt, który od kilku lat organizuje Katolicka Agencja Informacyjna i 2 program Telewizji Polskiej. Bazuje na tym, iż parafianie opisują działalność swoich duszpasterzy a następnie odpowiednie jury sprawdza i ocenia ich wyniki na niwie pracy duszpasterskiej, charytatywnej i socjalnej.