unijne pieniądze ochronę co to jest
Definicja: Środowisko słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Unijne pieniądze na ochronę środowiska

Słownik: Ministerstwo Środowiska informuje o rozpoczynających się 21 kwietnia dwóch naborach wniosków do konkursów ogłoszonych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.
Definicja: Dofinansowanie dotyczyć będzie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi. Łączna stawka dofinansowania przewidziana na oba konkursy to 400 mlnów euro.Pierwszy z nich dotyczy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców. Przeznaczono na niego łączną kwotę 300 mlnów euro. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i mechanizmów kanalizacji.

Drugi konkurs dotyczyć będzie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Za 100 mlnów euro przeznaczonych na te działania, dofinansowane zostaną projekty budowy zakładów zagospodarowania odpadów, pkt.ów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i budowy składowisk.

Konkursy skierowane są do samorządów i ich związków. Mogą one liczyć na dofinansowanie maksymalnie 85% przedsięwzięciaWnioski należy składać w terminie od 21 kwietnia do 26 maja 2008 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dla projektów o wartości powyżej 25 mln euro) albo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla projektów o wartości poniżej 25 mlnów euro).- Zachęcam samorządy z regionu do udziału w konkursie. Unijne wsparcie to szansa na budowę nowoczesnych i ekologicznych mechanizmów likwidacji zanieczyszczeń i utylizacji odpadów. Poprzez kolejne lata będą one służyć mieszkańcom i ochronie przyrody naszego województwa - mówi marszałek Piotr Całbecki.Wszystkie wiadomości na temat konkursów tutaj (http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/POIiS/konkurs_projektow.psml)