świadomy konsument konferencji co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy ŚWIADOMY KONSUMENT NA KONFERENCJI

Słownik: 10 kwietnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Kierowania UMK odbędzie się konferencja „Świadomy konsument – odpowiedzialny biznes”.
Definicja: Celem konferencji, która skierowana jest do środowisk akademickich, władz samorządowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i mediów lokalnych, jest zwrócenie uwagi na role wyborów konsumenckich w procesie kształtowania socjalnej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) w Polsce. W momencie obrad poruszane będą między innymi zagadnienia podkreślające fakt, iż tymczasem w państwach „starej UE” stopień odpowiedzialności socjalnej i ekologicznej spółki należy do jednych z najważniejszych czynników decyzyjnych o zakupie, w Polsce wybory konsumenckie opierają się głównie o cenę i znajomość marki.


W otwarciu konferencji (godz. 10.00, sala Porady Wydziału) wezmą udział między innymi dr Anna Darska z Przedstawicielstwa Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju w Polsce i Anna Janowska z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji socjalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


narada odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia