konstrukcja biznes planu co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Konstrukcja Biznes Planu.

Słownik: Jak napisać dobry Bines Plan? Jak powinna wyglądać jego konstrukcja? W tym artykule przedstawię naważniejsze aspekty dobrego Biznes Planu.
Definicja:

Opis spółki – tu należy zawrzeć ogólny zarys spółki, rodzaj przedsięwzięcia i to, w jaki sposób będziemy odróżniać się od konkurencji,

• misja - hasło przewodnie działalności,
• podsumowanie wykonawcze - tu powinna zawrzeć się pojęcie spółki,
• osobowość prawna spółki - jaką firmę zamierzasz posiadać - jednoosobowa działalność gospodarcza, czy może spółka z ograniczona odpowiedzialnością i tym podobne,
• konkurencyjność oferty - sposób odróżniać się od konkurencji; należałoby odpowiedzieć sobie na następujące pytania:, kim są nasi konkurenci, jakie są ich atuty, jakie mają słabości, co odróżni oferowane poprzez nas produkty/ usługi od oferty konkurencji; co chcielibyśmy wyeksponować prowadząc swoją firmę - usługi, jakość czy cenę?


kierowanie - ta część interes planu poświęcona jest profilowi organizacyjnemu spółki; należy tu zaprezentować najważniejsze osoby zarządzające spółką, przedstawić ich doświadczenie zawodowe, wykształcenie, osiągnięcia w karierze; każdy powinien postarać się sprzedać tu swoje zalety i atuty innych członków zespołu.


Plan marketingowy - tutaj należy zanalizować rynek, na którym będziemy działać, opis potencjalnych klientów i sposób promocji, dystrybucji i sprzedaży wytworzonych wytwórów czy usług:

• badanie rynku – trzeba uwzględnić usytuowanie geograficzne spółki, możliwości konkurowania na rynku, rozwoju spółki, nisz rynkowych i przywódcaów,
• identyfikacja klientów – należy ustalić czy z naszych usług będą używać inne podmioty gospodarcze czy raczej będziemy sprzedawać wytwór spółki bezpośrednio klientom,
• lokalizacja - planowany region działania spółki,
• dystrybucja – trzeba odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zamierzamy dostarczać produkty na rynek, to czy jesteśmy producentem, hurtownikiem, usługodawcą zależy, jakie kanały dystrybucji będziemy najczęściej wykorzystywać,
• reklama – należy scharakteryzować, w jaki sposób zamierzamy pozyskiwać potencjalnych klientów, uwzględnić reklamę prasową, internetową, telemarketing, i tym podobne,,,
• public relations - w jaki sposób zamierzamy tworzyć pozytywny wizerunek własnej spółki,
• polityka cenowa - należy opisać własną strategię cenową, która będzie zawierać wiadomości o przewidywanych kosztach i oczekiwanych zyskach,
• warunki sprzedaży i kredytu - trzeba ustalić warunki płatności zanim przeprowadzisz jakąkolwiek transakcję.


Plan organizacyjny - ta część musi zawierać wszystkie kwestie powiązane z codzienną organizacją pracy i wszystkie funkcje spółki:

• pracownicy - przewarzająca część małych spółek to spółki jednoosobowe; jeżeli jednak mamy w planach zatrudnienie innych ludzi, w tej części interes planu należy umieścić wiadomości, które będą odpowiadać na pytania: gdzie znaleźć pracowników, gdzie umieszczać oferty pracy, jaki zespół skompletować, w jaki sposób ich motywować i jaki będzie program szkoleń,
• dostawcy - nazwy spółek, z jakimi będziemy współpracować, sposób nawiązania współpracy,
• księgowość - rodzaj prowadzonej księgowości (karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów czy pełna księgowość) i czy będzie ją prowadzić spółka zewnętrzna.


badanie ryzyka - ryzyko w nieodłączny sposób łączy się z każdym biznesem, jednak trzeba je stosunkowo możliwości zminimalizować; opis zagrożeń, jakie mogą spotkać nasze przedsięwzięcie.


Plan finansowy - ocena finansowej strony przedsięwzięcia jest najważniejszym punktem tego planu, dlatego należy wziąć pod uwagę trzy rodzaje sprawozdań finansowych:

• rachunek zysków i strat - zawiera przewidywane dochody i opłaty w jakimś okresie czasu, najlepiej uwzględniając perspektywę trzyletnią, plan ten rozbij na miesiące w pierwszym roku a w następnych na kwartały,
• arkusz bilansowy - a więc kolekcja aktywów z naszymi zobowiązaniami,
• rachunek przepływu środków pieniężnych - to jest liczba gotówki, która przepływa poprzez firmę w formie wpływów i wydatków; każdy właściciel spółki powinien przewidzieć potrzeby finansowe po to tak aby wiedzieć, jaki pieniądze będzie potrzebny.


Aktualizując interes plan pewnie zdarzy się tak, iż prawie wszystkie zawarte w nim założenia będą zgodne z rzeczywistością, dawanie gwarancji, iż wszystko powiedzie się z planem jest dość niebezpieczne. Jednak włożona w niego robota i sporządzenie go pomoże wystartować i rozjaśni drogę w zawiłościach prowadzenia spółki.