nowe lapidarium nowy park co to jest
Definicja: przedmiotów. Przedmioty te, a jest ich kilkadziesiąt poddano oczyszczeniu z brudu i.

Czy przydatne?

Co znaczy NOWE LAPIDARIUM I NOWY PARK w Słońsku

Słownik: Między ulicą Mała, a Parkową zbudowano nowe lapidarium na terenie byłego niemieckiego cmentarza w Słońsku. Stworzono je z odzyskanych i ocalałych tam przedmiotów. Przedmioty te, a jest ich kilkadziesiąt poddano oczyszczeniu z brudu i renowacji.
Definicja: W większości to są tak zwany „drzewa życia”, lecz nie na wszystkich umieszczone są tablice napisowe, gdyż trudno je teraz odnaleźć albo odzyskać. Kilka połamanych metalowych tablic zespolono ponownie sposobem spawania. Metalowe przedmioty zostały oczyszczone z grubej warstwy rdzy i pomalowano specjalną farbą, a metalowy krzyż zamontowano w kamiennym postumencie.
Teren lapidarium jest podwyższony, ma kształt prostokąta o pow. ponad 100m2. Wysypano go grubym kamiennym grysem. Wykonano 2 alejki z ciemnego bazaltu. Do lapidarium można wejść po 3 granitowych schodach. Wielodniową i ciężką robotą stworzono piękne miejsce. Pozostało jeszcze obsadzenie lapidarium zielenią. W Stowarzyszeniu Kulturalno-Turystycznym padł projekt, by upamiętnić zmarłą dopiero co panią Ursulę Fechner wmurowaniem tablicy pamiątkowej. Poświęcenie lapidarium poprzez proboszcza parafii Słońsk Księdza Józefa Drozda i odsłonięcie tablicy nastąpiło pod koniec sierpnia
Pani Ursula Fechner przyczyniła się do nawiązania przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Słońska, a byłymi mieszkańcami Sonnenburga.Prace te można było wykonać dzięki i aprobacie wójtów naszej gminy, pomocą osób z zakładu karnego w Słońsku, przychylności spółek, a w pierwszej kolejności mieszkańców Słońska. Prace na tereni byłego cmentarza nie zostały jeszcze zakończone. Stworzenie tu park. Wytyczone i zbudowane zostaną alejki, które będą oświetlone. Wśród starych drzew będzie można pospacerować i odpocząć na ławkach. W najbliższym czasie zostanie wykonana dokumentacja tego parku i tablica informacyjna
RYSZARD WALDUN