wybierz sobie dostawcę co to jest
Definicja: energetyczne od 1 lipca musiały rozdzielić własną działalność na dystrybucję energii.

Czy przydatne?

Co znaczy Wybierz sobie dostawcę energii elektrycznej

Słownik: W związku z przepisami Prawa Energetycznego i Dyrektywami UE każdy obywatel ma prawo do wyboru dowolnego dostawcy energii elektrycznej. Spółki energetyczne od 1 lipca musiały rozdzielić własną działalność na dystrybucję energii
Definicja:

przez wzgląd na przepisami Prawa Energetycznego i Dyrektywami UE każdy obywatel ma prawo do wyboru dowolnego dostawcy energii elektrycznej. Spółki energetyczne od 1 lipca musiały rozdzielić własną działalność na dystrybucję energii elektrycznej i obrót tą energią.

Dotychczasowo każdy użytkownik przypisany był do lokalnego dostawcy prądu jednak teraz zapanuje swoboda w wyborze spółki. Takie otwarcie rynku było niezbędne z punktu widzenia prawa UE.

Nie oznacza to jednak, iż będziemy musieli instalować nowe liczniki prądu, a dostawcy z drugiego końca Polski rozbudują własne sieci. Jeżeli wybierzemy odległego dostawcę będzie on korzystał z sieci lokalnej. Odbiorcy otrzymają dwie umowy – za energię i za przesył.

Przy podejmowaniu decyzji należy precyzyjnie sprawdzić ofertę nowego dostawcy wspólnie z zasadami dotyczącymi odstąpienia od umowy i powrotu do pierwotnej spółki energetycznej. W segmencie, gdzie konkurencja dotychczas nie obowiązywała teraz rozegra się batalia o klienta, ponieważ aczkolwiek różnice na jednym kilowacie są groszowe to osoby ogrzewające mieszkanie energia elektryczną będą mogły zaoszczędzić.
Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
 Zawierasz umowę sprzedaży energii, gazu z wybranym poprzez Ciebie sprzedawcą
 Informujesz o tym fakcie pisemnie operatora mechanizmu, do którego sieci jesteś przyłączony
 Twój nowy sprzedawca również zgłasza fakt zawarcia umowy operatorowi mechanizmu.
 W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszeń od Ciebie i nowego sprzedawcy operator powiadamia o przyjęciu zgłoszenia albo o wystąpieniu niezgodności i konieczności dokonania korekty zgłoszenia
 Twój nowy sprzedawca zawiera z operatorem mechanizmu umowę, jeżeli jej jeszcze nie ma. W umowie wskazuje odbiorców, którym sprzedaje energię i którym operator przesyła energię
 Zawierasz z operatorem umowę o świadczenie usługi dystrybucji, na jej podstawie operator przesyła Ci energię, którą kupiłeś u nowego sprzedawcy. Umowa ta i umowa sprzedaży wchodzą w życie z dniem rozwiązania dotychczasowej umowy zawartej ze spółką dystrybucyjną. tak zwany umowy kompleksowej
 Operator dokonuje odczytu licznika w dniu wejścia w życie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie nowej umowy
 Otrzymujesz dwie faktury: od sprzedawcy za wytwór/energię, gaz i od operatora za świadczoną usługę dystrybucji tej energii do Twojego domu.
 Masz dwie umowy: ze sprzedawcą energii i z operatorem. Otrzymujesz dwie faktury
 Nie musisz mieć licznika z rejestracją danych. Operator mechanizmu ma dla Ciebie i innych odbiorców o zbliżonym poborze energii opracowany standardowy profil zużycia energii, na podstawie którego ustala wysokość Twoich rachunków.
zmiana sprzedawcy prądu, zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, jak zmienić dostawcę prądu

źródło: Urząd Regulacji Energetyki