pokarz czytasz powiem jesteś co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Pokarz mi co czytasz a powiem Ci kim jesteś, czyli prasa w Polsce

Słownik: Po co nam prasa? Kto ją czyta? Czy rodzaj czytanej prasy określa człowieka? Czy prasa ustępuje miejsca Internetowi?
Definicja: Kona z rzędem temu, kto wzgardziłby łykiem najświeższych informacji prasowych wspólnie z poranną kawą, albo spacerem letnią porą do parku celem zaczerpnięcia nowych informacje o świecie, polityce i kulturze.

Wprawdzie statystyki wskazują, iż tylko część i to tak zwana - nieprawidłowo językowo zresztą - mniejsza połowa Polaków czyta prasę, to i tak dostatecznie wiele ludzi oddaje się jej lekturze aby uznać, iż temat wart jest zainteresowania.

Krzysztof Teodor Teoplitz w swojej książce „Dokąd prowadzą nas media” pisze, iż: „Człowiek, który czyta, jest zarazem osobą, która dysponuje pewną ilością czasu wolnego od zajęć produkcyjnych, wolny czas zaś i jego poszerzanie się jest atrybutem zamożności”.

W tej samej książce K.T. Teoplitz powołuje się na autorytet Thorsteina Veblena autora książki „Teoria klasy próżniaczej”, który zauważa, iż „liczba wolnego czasu spędzanego nieproduktywnie jest miernikiem poziomu cywilizacyjnego. (…) związek między postępami urbanizacyjnymi i uprzemysłowienia a liczbą ludzi czytających, która z reguły wyższa jest w miastach, gdzie przewarzająca część mieszkańców pracuje w ustalonych godzinach, w odróżnieniu do zajęć rolniczych wymagających ciągłej pracy i dozoru (…)*


Skoro dysponujesz już wolnym czasem, to po jaką prasę sięgasz najchętniej?

Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa** wskazuje, iż co 5 Polak czyta „Gazetę Wyborczą”, co stanowi 20,05% respondentów. Tuż za „Wyborczą” jest „Fakt” po którego sięga 19,20% badanych. Bardzo daleko w tyle jest „Dziennik” z 7,94 % i tuż za nim „Rzeczpospolita” z 5,47%.


Czy prasa jaką czytasz mówi kim jesteś?

Ażeby odpowiedz na to pytanie konieczna będzie krótka charakterystyka prasy.
Zacznijmy od tej czytanej najchętniej. „Gazeta Wyborcza” – pierwsza pod względem sprzedaży w Polsce. Uznawana za jedną z w najwyższym stopniu wpływowych i zarazem kontrowersyjnych gazet w Polsce. Wydawana od 1989 roku poprzez koncern medialny Agora SA. Powstała wedle uzgodnieniami Okrągłego Stołu jako dziennik mający reprezentować solidarnościową opozycję w momencie kampanii wyborczej (stąd także nazwa). Od początku redaktorem naczelnym jest Adam Michnik, wokół którego nie milkną kontrowersje. Wielokrotnie naczelny oskarżany jest o stronniczość i przychylność grupe biznesów.

Zawziętym krytykiem A. Michnika jest Rafał Ziemkiewicz autor książki „Michnikowszczyzna. Zapis choroby”, który w czasie debaty „Dziennika” mówi, iż:

„Adam Michnik bez wątpienia był i pozostaje postacią bardzo wpływową, a jeśli ten wpływ jest w tej chwili mniejszy, to z jego wyboru. Kształtował debatę publiczną w III RP, był jednym z mózgów tworzących polityczne zamysły, które później realizowano. Na bonus jest człowiekiem bardzo irytującym. W pierwszej kolejności poprzez niezdolność do przyznania komukolwiek innej racji, poprzez skłonność do używania bardzo silnych epitetów, do bardzo czarno-białego traktowania świata i do bardzo ekspresyjnego demonstrowania swoich sympatii i antypatii.” ***

"Dziennik Polska-Europa-Świat” jest najpoważniejszym konkurentem „GW”. Wydawany jest poprzez Axel Springer Polska należącego do niemieckiego koncernu Axel Springer AG, tego samego koncernu, który wydaje „Fakt” (drugi, plasujący się zaraz za „GW” pod względem czytelnictwa tabloidowy dziennik w Polsce).

„Dziennik” wyróżnia się na tle innych gazet krótszymi tekstami i sporymi zdjęciami.
Od początku swojego istnienia podpiera się także wizerunkami autorytetów na przykład socjolog prof. Staniszkis.

„Rzeczpospolita” to gazeta o charakterze informacyjno-publicystycznym i ekonomiczno-prawnym. Właścicielami są Mecom Group (51 % udziałów) i Skarb Państwa przez Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” SA (41 %).
Gazeta ma długą tradycje. W okresie międzywojennym ówczesna „Rzeczpospolita” powiązana była z prawicowym Stronnictwem Chrześcijańsko-Narodowym. Współwłaścicielami byli Ignacy Paderewski, później Wojciech Korfanty. Od 1944 wydawana poprzez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik” jako organ PKWN-u. Pierwszym redaktorem naczelnym był Jerzy Borejsza. W roku 1950 gazeta zostaje zlikwidowana aby od 1982 wychodzić w nowej formule, uznawanej jako organ polskiej administracji państwowej. Po transformacjach 1989 roku gazeta przestała być prorządowa i stała się gazetą niezależna od władzy. „Rzeczpospolita” uznawana jest za jedna z w najwyższym stopniu poważnych i rzetelnych gazet na rynku polskim.

Warto tez zwrócić uwagę ma „Tygodnik Powszechny”, który jest – jak sama nazwa wskazuje – tygodnikiem, a nie dziennikiem jak wyżej omawiane gazety. W podtytule ustala siebie jako katolickie pismo społeczno-kulturalne. Pierwszy numer „Tygodnika” ukazał się w 1945 roku. Wieloletnim redaktorem naczelnym był Jerzy Turowicz, obecnym zaś jest ks. Adam Boniecki. Krytykowane wielokrotnie za zbyt liberalną formułę pisma. „Tygodnik Powszechny” stara się zachęcać do dialogu. Prezentuje otwartość i ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Ceniony szczególne za wysoki poziom, nastawiony na wymagającego czytelnika.

Z badań przeprowadzonych poprzez PBC wynika, iż „Rzeczpospolitą” czyta najwięcej ludzi z wyższym wykształceniem, ponieważ aż 56,6 % z badanych. Zaraz po „Rzeczpospolitej” jest „Gazeta Wyborcza” z 42,5 % i „Dziennik” 36,9 %. Jeżeli chodzi o status społeczno-zawodowy to najwięcej dyrektorów i osób ustalonych z tak zwanych wolnych zawodów znajdziemy również w „Rzeczpospolitej” 25,5%, i w „Gazecie Wyborczej” 15,9%, i w „Dzienniku” 14,0%. W badaniu nie brano pod uwagę „Tygodnika Powszechnego”.

Czy prasa drukowana ustępuje miejsca Interernetowi?

Wszystko mogło aby wskazywać na to, iż tak. Nasz świat od czasu, gdy Internet stał się głównym narzędziem pracy i rozrywki, bardzo się skurczył i przyśpieszył. Potrzebujemy skondensowanej informacji w pigułce, możliwej do połknięcia w trzydzieści sekund. Nie ma już czasu na pogłębione analizy, długie teksty. przewarzająca część wydań papierowych ma własne ekwiwalenty w formie wydań internetowych, z reguły nieco zawężonych, po to właśnie aby nie zdradzać całej zawartości gazety, tak by czytelnik zajrzał jeszcze do tradycyjnego wydania.

Kryzys prasy dotyka nawet największe światowe dzienniki, tak jak na przykład „New York Times” w Stanach Zjednoczonych. Problem bazuje na tym mało gazet może sobie pozwolić na pobieranie opłat, a dochody z Internetu w żadnym razie nie pokrywają wydateków przygotowania artykułów. Jednak doszukując się dobrych stron wydań internetowych można stwierdzić, iż w tym wypadku błogosławieństwem jest sposobność jaką stwarza nam Internet. I tak osoba władająca jeżykiem angielskim, może obcować z pismem najwyższego poziomu, o głębokiej tradycji.

http://www.nytimes.com/

czy

http://www.newyorker.com/Inną kwestią są blogerzy. Blogi wyrastają dziś jak grzyby po deszczu. Dziś publicystą może być każdy. Niestety publicystą bez rzemiosła. Co jednak ciekawie grzybiarzy nie brakuje.

Czytając prasę uczestniczymy w procesie demokratyzacji. Blogi stają się niebanalnym narzędziem oddającym głos społeczeństwu.

Media mają wielki wpływ na kształtowanie naszych postaw. Nierzadko w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bill Viola (artysta zajmujący się między innymi sztuka film) powiedział, iż: „Twoja uwaga staje się częścią jednego z największych rynków, częścią jednego z w najwyższym stopniu dochodowych interesów”.

Warto więc zwracać uwagę na to, na co zwracamy uwagę.
* K. T. Teoplitz Dokąd prowadzą nas media, s. 56, Warszawa 2006
** Bandanie PBC General przeprowadzone na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC w okresie od grudnia 2006 do maja 2007 na próbie ogólnopolskiej osób w wieku 15 - 17 (23745 przypadków).
*** Debata w dzienniku Czy Polska bez Adama Michnika byłby lepsza, 22.012007.

Bibliografia:
K.T. Teoplitz Dokąd prowadzą nas media
R. Ziemkiewicz Michnikowszczyzna. Zapis Choroby

Artykuły:
Nicklas Lundbland Kryzys amerykańskiej prasy
www.racjonalista.pl

Marcin Król Czytanie Prasy
http://tygodnik.onet.pl/


www.wirtualnemedia.pl
http://www.mediarun.pl/
http://pl.wikipedia.org