moda wieżowce co to jest
Definicja: Przymorzu, Centralpark Gdańsk na Morenie, Quattro Towers we Wrzeszczu czy także pomysły.

Czy przydatne?

Co znaczy Moda na wieżowce

Słownik: Na rynku nieruchomości kilkudziesięciometrowe (i wyższe!) budynki są coraz bardziej popularne. Wystarczy wymienić „Horyzont” i BigBoyBuilding na Przymorzu, Centralpark Gdańsk na Morenie, Quattro Towers we Wrzeszczu czy także pomysły budowy wysok
Definicja: W artykule „Kosmiczna budowa nad Motławą” (Gazeta Wyborcza Trójmiasto z 18 sierpnia br.) pojawiła się wiadomość o propozycji budowy 70 metrowego wieżowca w projekcie, który wygrał konkurs organizowany poprzez Invest Komfort na zagospodarowanie terenów dawnej fabryki Elmor. Chciałabym zauważyć, że aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu (Śródmieście - Stara Stocznia, uchwała RMG nr LI/1514/2002 z dnia 11 lipca 2002 r.) ustala max. dozwoloną wysokość na 20 metrów, nie mniej jednak dla większości terenów na tym obszarze max. wysokość waha się pomiędzy 10 a 15 m. W kwietniu br. Porada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Stara Stocznia II, której celem jest modyfikacja obowiązującego planu. Nie jest jednak przesądzone, iż tak wysoka dominanta zostanie w tym miejscu dopuszczona.
W moim przekonaniu nie powinno być dyskusji co do lokalizacji drapaczy chmur na terenach tak zwany Młodego Miasta. To jest najlepsze miejsce do wprowadzenia w Gdańsku nowoczesnej architektury, wysokościowców i powstania nowoczesnej, pełnej życia nowej dzielnicy. Trzeba się jednak poważnie zastanowić, czy budowa wieżowca u wejścia na Główne Miasto od strony Motławy, witającego wpływających do Gdańska żeglarzy, nie pogorszy widoku pięknego nabrzeża Motławy z Żurawiem i wieżą Bazyliki Mariackiej.
Problem wysokościowców powinien zostać poddany rzetelnej debacie samorządowców, architektów i wszystkich mieszkańców Gdańska zainteresowanych problemem. Dotąd zastanawiano się nad budową wieżowców na terenie Głównego Miasta i w jego okolicy, lecz nie podejmowano problemu ich budowy w innych częściach miasta. Nawet Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska nie zawiera tego typu analizy. W czasie gdy na rynku nieruchomości kilkudziesięciometrowe (i wyższe!) budynki są coraz bardziej popularne. Wystarczy wymienić „Horyzont” i BigBoyBuilding na Przymorzu, Centralpark Gdańsk na Morenie, Quattro Towers we Wrzeszczu czy także pomysły budowy wysokiego hotelu w pasie nadmorskim, wieżowców przy ulicach Piekarniczej czy Warneńskiej. Powstaje pytanie, w jaki sposób budowle mające pomieścić tysiące mieszkańców, wpłyną na otoczenie?
Nie ma wątpliwości, iż tam, gdzie już teraz mamy do czynienia z wieżowcami – na przykład na gdańskim Przymorzu czy w niektórych częściach Moreny – nowe wysokościowce nie wpłyną znacznie na krajobraz. Jednak mogą pogorszyć i tak trudną sytuację komunikacyjną. Wydaje się zasadnym nakłonienie inwestorów do ponoszenia części wydateków rozbudowy układu drogowego, o ile projektowana poprzez nich inwestycja rzeczywiście pogarsza warunki komunikacyjne. To samo dotyczy zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych i terenów rekreacyjno-sportowych. Nie można dopuścić do tworzenia następnych betonowych pustyń, których nowi mieszkańcy po oddaniu inwestycji do użytku zwrócą się właśnie do władz miasta o zapewnienie ich otoczeniu niezbędnych przecież warunków.