człowiek jako niedoskonała co to jest
Definicja: degradacji, szybszej albo wolniejszej, pod wpływem gamy czynników zewnętrznych i wewn.

Czy przydatne?

Co znaczy Człowiek jako niedoskonała maszyna cz. 1 – Serce i naczynia krwionośne

Słownik: Artykuł ten jest pierwszą częścią serii artykułów, gdzie dokonam wielu porównań i opisów narządów i układów, które ulegają z wiekiem stopniowej degradacji, szybszej albo wolniejszej, pod wpływem gamy czynników zewnętrznych i wewn
Definicja:

Postaram się, by artykuły były możliwie łatwe do zrozumienia, a porównania, które zamierzam utworzyć przybliżyły problemy, o których będzie mowa, możliwie najlepiej.to jest pierwsza część, dlatego zanim przystąpię do skonkretyzowania tematu szczegółowego wyjaśnię sam tytuł. Porównanie człowieka do maszyny nie jest niczym nowym, niemniej jednak zdecydowanie ułatwia zrozumienie systemów nami rządzących i przejście poprzez pewne szlaki przyczynowo-skutkowe. Serce będzie naszym silnikiem, a naczynia będą siecią rur, które doń wpadają (żyły) i zeń wychodzą (tętnice).
by silnik funkcjonował poprawnie musi mieć bez przeszkód dostarczaną energię, która zawarta jest w paliwie ulegającemu spalaniu. A zatem serce musi mieć sprawne tętnice, które dostarczą mu glukozę i kwasy tłuszczowe i tlen. Pierwsze dwa składniki stanowią główne „paliwo” serca i to one ulegając spalaniu (komórkowemu utlenianiu) w obecności tlenu dostarczają sercu potrzebnej do pracy energii. Ta robota w głównej mierze jest spożytkowana na swój sposób odczuwalny sukces (po przyłożeniu dłoni w linii środkowej lewej strony klatki piersiowej w 4-5 przestrzeni międzyżebrowej) bicia serca, a dokładniej jego skurczów i rozkurczów. Naczynia, które zaopatrują serce w „paliwo”, to tętnice wieńcowe, czyli, to one są odpowiedzialne za poprawną pracę naszego „silnika”, jego skurcze i tłoczenie energii zawartej w składnikach odżywczych przez naczynia zeń wychodzące. Te składniki i tlen zawarte są we krwi, która jest z serca dystrybuowana do wszystkich ludzkich narządów. > by krew była pełnowartościowym „paliwem” musi zostać utlenowana w płucach. A zatem serce i płuca są czynnościowo związane i jeżeli, któreś z tych ogniw zacznie szwankować nie >>to jest bez konsekwencji dla drugiego.
jeżeli serce funkcjonuje poprawnie, tzn. tętnice wieńcowe są drożne, krew zawiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze, drogi oddechowe zapewniają odpowiednią dystrybucję gazów oddechowych, a w organizmie jest zachowana równowaga dzięki innym narządom, to serce dostarcza do tych konieczne im paliwo przez aortę i kolejno odgałęziające się od niej tętnice. > by tętnice mogły swobodnie dostarczać krew muszą być wystarczająco szerokie, a ciśnienie płynącej w nich krwi musi znajdować się w odpowiednich normach. > > by te warunki zostały spełnione poprawnie funkcjonować musi układ nerwowy, serce, układ pokarmowy, układ moczowy i układ oddechowy. > jeżeli więc, którykolwiek z tych układów zostanie zachwiany, może mieć to własne skutki dla układu krążenia. Ogrom systemów tworzących człowieka, sprawia, iż trzeba bardzo starannie dbać o każdy jego szczegół.

Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)Tętnice wieńcowe dostarczają tlen sercu potrzebny do jego prawidłowego funkcjonowania. Tętnica jako rura, poprzez którą prawie bez końca płynie ciecz, może ulegać zwężeniu, > jeżeli ulegnie uszkodzeniu i/albo > jeżeli ciecz ma właściwości osadzania się na ścianach rury. Wtedy przepływ cieczy poprzez taką rurę ulega zmniejszeniu i znacznym zaburzeniom w hydrodynamice. Dochodzi wtedy do sytuacji, kiedy to serce dostaje mniej tlenu. > jeżeli potrzeby będą większe niż podaż, to dojdzie do zaburzenia funkcji serca. Zaburzenia te będą tym bardziej poważne, im bardziej zwężona będzie tętnica wieńcowa i im większe będzie zapotrzebowanie organizmu na pracę serca, która to robota będzie wymagać więcej energii. > jeżeli tętnica będzie zwężona nieznacznie symptomy choroby niedokrwiennej będą się pojawiać przy znacznym wysiłku. Będzie to ból w klatce piersiowej, który minie po kilku minutach i który znika po podaniu nitrogliceryny. > jeżeli naczynie będzie bardzo zwężone, może dojść nawet do zapchania naczynia poprzez skrzepy, a tym samym do zawału serca, co jest schyłkową postacią choroby wieńcowej i objawia się bardzo mocnym bólem w klatce piersiowej, który może promieniować do barków i pleców, nie ustaje po podaniu nitrogliceryny. Chory ma ‘wrażenie nadchodzącej śmierci’, jest niespokojny, ma wilgotną, zimną skórę. W takim przypadku konieczna jest interwencja lekarska.

powody!
Czynnikami, które prowadzą do zwężania naczyń są w pierwszej kolejności:
- wysoki poziom cholesterolu całkowitego
- negatywny relacja cholesterolu HDL do LDL, który jest tym lepszy, im niższe są wartości LDL, a wyższe HDL
- wysoki poziom triglicerydów
- wysokie ciśnienie tętnicze
- stres
- poziom cukru – cukrzyca predysponuje do nadciśnienia i choroby wieńcowej

Bardzo istotna zatem jest odpowiednia dieta, która nie winduje nam poziomu cholesterolu, nie mniej jednak każdy ma indywidualne predyspozycje i jedni aczkolwiek jedzą wiele tłustych potraw cholesterol mają na niskim poziomie, a inni wręcz odwrotnie, również regularnie wyznacznikiem będzie otyłość, która jest nijako parametrem poziomu tłuszczów w organizmie i jest czynnikiem ryzyka rozwinięcia się choroby wieńcowej. Istotne jest więc kontrolowanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL.
Wysokie ciśnienie tętnicze skutkuje łatwiejsze uszkadzanie naczyń, powstawanie blaszek miażdżycowych, ich odrywanie, skrajnie obrzęk mózgu i sporo innych niekorzystnych dla organizmu skutków. Zatem stałe kontrolowanie ciśnienie jest nadzwyczajnie istotne w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
Stres ma szereg niekorzystnych konsekwencji na ludzki organizm, czemu poświęcę osobny artykuł. Wpływa niekorzystnie pomiędzy innymi na gospodarkę tłuszczową i na ciśnienie tętnicze.
Poziom cukru i cukrzyca, będą >również omówione w osobnym artykule. Tu należy jedynie wspomnieć, iż wysoki poziom cukru we krwi skutkuje bardzo liczne zmiany narządowe. Szkodliwość dla układu krążenia wynika głównie z uszkadzania ścian naczyń krwionośnych.
Aktywność fizyczna ma niebagatelne znaczenie dla układu krążenia bezpośrednio, jak i przez układ oddechowy.
Regularne zażywanie świeżego powietrza i wysiłek zmniejszają stres, jak i jego skutki. Pobudzany jest metabolizm komórkowy, który „chętniej” spala lipidy. Ponadto hydrodynamika krwi ulega poprawie. Dla układu oddechowego, to utrzymanie odpowiedniej pojemności płuc i sprawności organizmu w ogóle.
Zdrowy tryb życia to klucz do uniknięcia choroby niedokrwiennej. Palenie papierosów do takiego trybu nie należy i nie zdawanie sobie z tego sprawy, to gwóźdź do trumny dla płuc, naczyń, czyli i serca. Pamiętaj o tym.