obnażony dobór płciowy co to jest
Definicja: jednego partnera z różnymi samicami), zapisana była w genach mężczyzny słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Obnażony dobór płciowy;)

Słownik: Rzeczą powszechną zarówno w środowisku naturalnym jak i społecznym, jest przyjmowanie faktu, jakoby skłonność samców do poligamii (kojarzenia się jednego partnera z różnymi samicami), zapisana była w genach mężczyzny.
Definicja: Powody takowych zachowań, prawdopodobnie należy dopatrywać się już w samej biologii. Skutkuje ona, iż niewielkie nakłady energetyczne ponoszone poprzez samca w toku produkcji komórek rozrodczych, wpływają na sposobność zapłodnienia poprzez niego wielu samic, i zapewnienia sobie tym samym większego sukcesu rozrodczego.
Samice nie ułatwiają jednak, dobijającym się nieśmiało do ich "serduszek" panom zadania. W poszukiwaniu swych partnerów seksualnych wykazują się one pewnego rodzaju preferencjami. A preferencje te, wpływają właśnie na pojawianie się u samców cechy obecnie pożądanej poprzez samice.
Panowie, mając na celu sposobność osiągnięcia sukcesu seksualnego, prezentują szeregi zachowań, pasujących cudownym zbiegiem okoliczności, do obecnych upodobań ich potencjalnej partnerki.
Toteż ujawnianie się u samców cech takich jak szarmanckie, skomplikowane zachowania godowe, jaskrawe upierzenie czy wydłużające się ogony, nie jest aktem o tyle bezpośredniej konkurencji między rywalami, o ile metodą zaprezentowania się przed samicą, mającą na celu zapewnienie zakończonego sukcesem relacji płciowego.
Cechy eksponowane poprzez samców podlegają ciągłej zmienności. Zmienność ta skutkuje, że właściwość pożądana poprzez samice (nierzadko przekazywana genetycznie z matki na córkę), odpowiada za wykształcenie się u samców tejże właśnie cechy preferowanej.
jeśli zatem będziemy świadkami sytuacji, w których preferencje samic skłaniają się w kierunku samczych opalonych ciał, pojawiać się będą opalone ciała i napędzać się będzie koniunktura solaryjna. >jeśli samice będą zachwycać się wydepilowanymi torsami, zapewne w niedługim czasie pojawi się bum kosmetyczny. Wypchane kieszenie – wypchane portfele, ta preferencja zdaje się być niemal powszechna.
Oczywiście jak w razie każdej reguły, i w tym mechanizmie pojawiać się będą odstępstwa. Dotyczyć one mogą pojawiania się u samca pewnych, nierzadko nie samczych cech, w konsekwencji jego własnych preferencji.
>jeśli z kolei idzie o wybiórczość samic w stronę wydłużającego się ogonka, w tej kwestii chwilowo pozostaje już tylko modlitwa, w jednym pokoleniu bez interwencji chirurgicznej nie to jest wykonalne…
Podsumowując warto zaznaczyć, iż pomimo szeregu faktów wskazujących na dominacje wybiórczości i preferencji w toku zachowań godowych, samcom wyposażonym w niewielkie ogonki, słabe silniczki i jaskrawe upierzenie, pozostaje cicha nadzieja, iż normy moralne samic nie zginą w konfrontacji z tym, co naturalne&hellip