krzyk serca co to jest
Definicja: inni usłyszeli te krzyk słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Krzyk serca.....

Słownik: To wiersz o krzyku serca.....nieograniczone marzenie bycia kochana, zauważoną, zaakceptowana.
Napisałam te wiersz 5 lat temu ……z żalu i pragnienia by inni usłyszeli te krzyk.
Definicja:

Kochała nocno bezgranicznie
ale niestety platonicznie
I tak była sama ciągle niekochana
Cierpiąc o niczym nie mówiła
>>ale codziennie się łudziła
Ze aczkolwiek na nią spojrzy
I cos w niej dojrzy
Onieśmielona jego urokiem
regularnie przychodził do niej mrokiem
I definicje o tym nie miał
ponieważ o niej nic nie wiedział
A on ciągle o nim marzyła
I cóż z tym żyła
Płakał dniami całymi
Modląc się do Maryi
Mając żal do świata
Zdobyła gdzieś gnata
I wówczas strzeliła
Ludzi zbudziła
>>>>ale za późno już było
I się wreszcie wszystko zakończyło
Teraz stoi w kolejce do nieba
Nie potrzebuje chleba
Historia tam jej była znana
>>>>>>ale w sercu ciągle rana
Nad nią się rozczulili
I do raju ja wpuścili
Wszystko wreszcie uleciało
>ponieważ odeszło jej ciało
Serce nie kochało
Wiec nie cierpiało
To była piękna chwila
>>ponieważ była już szczęśliwa.