nowe stawki co to jest
Definicja: niektórych kosztów związanych z budownictwem mieszkaniowym słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Nowe stawki Vat-u

Słownik: Aktualnie w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych kosztów związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Definicja: Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług oceniam pozytywnie. Umożliwią wykorzystywanie preferencyjnej 7 procentowej kwoty VAT od 1 styczna 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. Obejmują nowe mieszkania o pow. użytkowej do 120 mkw. i jednorodzinne domy do 220 mkw. Wyższa 22 procent kwota VAT będzie obowiązywać za każdy dodatkowy metr powierzchni użytkowej.
Opodatkowane niższym podatkiem mają być również zamiany okien i drzwi wejściowych w budynkach wielomieszkaniowych, domach jednorodzinnych, noclegowniach i domach dla bezdomnych. Obejmie również remonty części wspólnych budynków wielorodzinnych, na przykład dachy, elewacje, klatki schodowe, instalacje. W razie domów jednorodzinnych, 7 procent kwota ma być służąca w razie takich usług jak: remonty przyłączy, fundamentów, elewacji budynku.
Zmiany zaproponowane w ustawie przedłużają bezterminowo obowiązywanie przepisów umożliwiających odzyskiwanie części wydatków na przewarzająca część materiałów budowlanych ponoszonych poprzez osoby budujące domy, rozbudowujące je, remontujące mieszkania. Nowelizacja precyzuje, kiedy będzie możliwy zwrot różnicy pomiędzy 22 a 7 procent kwotą VAT. Zasady ubiegania się i otrzymywania stawki zwrotu pozostaną w niezmienionym kształcie.
wedle projektem nowelizacji, preferencyjna kwota VAT nie będzie dotyczyła budowy: garaży, miejsc parkingowych, przedmiotów wykorzystywanych rekreacji i pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie może być także służąca przy budowie domów stawianych tak zwany systemem gospodarczym, gdyż tacy inwestorzy nie podlegają regulaminom ustawy o podatku od towarów i usług.
Omawiana ustawa zacznie obowiązywać od 2008 roku, jest, więc jeszcze trochę czasu aby opracować projekty faktycznego wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Pilnej nowelizacji wymaga także tak zwany pojęcie budownictwa społecznego. Uwzględnić w niej należy w pierwszej kolejności interesy ludzi mniej zamożnych, samodzielnie budujących swe pierwsze domy. Rynek nieruchomości powróci do równowagi, dobre prawo będzie tu bardzo pomocne. Ceny nie będą rosły a co najważniejsze nastąpi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dużej części społeczeństwa.
Od 17 lat zajmuje się zawodowo rynkiem nieruchomości i nie doczekałem się jeszcze kompleksowych rozwiązań stymulujących rozwój budownictwa mieszkaniowego. Powstają, co raz to nowe akty prawne, ale ich realizacja pozostawia sporo do życzenia. Zmagania obywatela z zawiłymi procedurami legislacyjnymi kończą się zazwyczaj porażką, w szczególności w dziedzinie interpretacji prawa podatkowego.
Dobre prawo to takie które służy społeczeństwu, a nie tym co je stanowią.