uczyć dorosłych co to jest
Definicja: z jednej strony, i satysfakcja pracowników, z drugie słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Jak uczyć dorosłych

Słownik: Kształcenie profesjonalne pracowników jest specjalnym rodzajem edukacji dorosłych. Jego celami są wyższa efektywność, skuteczność i wydajność pracy, z jednej strony, i satysfakcja pracowników, z drugie
Definicja: By osiągnąć efekty szkolenia albo doskonalenia, należy precyzyjnie określić cele każdej jednostki dydaktycznej i całego procesu w kategoriach zmian w słuchaczu.Celem zajęć nie jest prezentacja materiału, ale uzyskanie w umysłach słuchaczy przyrostu wiedzy, zrozumienia zadania albo opanowanie zdolności. Sukces dotyczy zmiany "w słuchaczu", a nie czynności nauczającego. Pracownicy powinni chcieć się uczyć.

Motywowanie ekipy uczących się jest trudnym, lecz nieodzownym warunkiem dobrze zorganizowanego procesu nauki. Co można zrobić, by uczestnikom szkolenia "chciało się chcieć"? Niewątpliwie zewnętrzne potrzeby, takie jak chęć uzyskania lepszej pracy, wyższego stanowiska, szansa awansu, motywują do uczestnictwa w szkoleniach, ale pewne zabiegi natury psychologicznej zwiększają siłę motywacji uczących się w trakcie zajęć. Sztykiel przedstawił je w formie reguł motywowania uczącej się ekipy.

Sześć Reguł Motywowania ekipy

1. Skupiaj uwagę uczestników.
2. Wzmacniaj poczucie pewności siebie uczestników:
- nowe wiadomości naruszają dotychczasową swobodę działania uczestników;
- badanie błędów dokonywana w ekipie może być momentem psychologicznie trudnym (poczucie własnej wartości!);
- duże porcje materiału rodzą niepokój co do własnych umiejętności opanowania go;
- robota w ekipie narzuca spontaniczne porównywanie się uczestników, co może ograniczać aktywność bardziej nieśmiałych;
- nie dopuść, by uczestnicy obawiali się ujawnienia swych błędów;
- sukcesy i porażki w procesie uczenia się to naturalne kroki w poruszaniu się naprzód, faktycznie istotny jest relacja do nich uczącego się;
- w uczącej się ekipie każdy ma szansę wykazania swej wartości dla sukcesów pracy tej
ekipy
3. Omawiaj służące sposoby nauczania:
robota w parach albo w małych ekipach sprzyja budowaniu otwartości w ekipie.
4. Wydobywaj, podkreślaj i opieraj się na ujawnianej w trakcie wykładu wiedzy i doświadczeniach uczestników:
- pokazuj twoje korzyści jako wykładowcy z pracy z tą ekipą.
5. Interpretuj błędy jako cenne odkrycia dla procesu uczenia się:
wprowadź lekki sposób poszukiwania popełnionych poprzez uczestników błędów, na przykład w formie gry sytuacyjnej;
przypominaj zyski z uczenia się w ekipie: powiększenie zasobu praktycznych informacji i poznanie indywidualnych zróżnicowań w odbiorze nowych informacji.
6. Podkreślaj współodpowiedzialność uczestników za mechanizm uczenia się.


Przedstawione powyżej reguły motywowania pracowników w czasie prowadzonego szkolenia zwiększają jego efektywność. służące wobec dorosłych, stymulują ich uwagę, wyjaśniają cele zajęć, wykorzystują doświadczenie uczestników. Dorosły uczący się musi rozumieć to, czego się uczy, bo tylko wówczas korzysta z pamięci logicznej. Regularnie nauczanie wypełnia jedynie luki w jego systemie wiedzy zdobytej samodzielnie albo uzupełnia braki powstałe w dotychczasowym procesie nauki, na przykład w szkole, na uczelni, w samokształceniu