warsztaty nauczycieli co to jest
Definicja: wiedzę z zakresu pisania projektów słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Warsztaty dla nauczycieli

Słownik: Od marca do czerwca dziesięcioosobowa grupa nauczycieli brała udział w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu „Taaaaki Room”. Tutaj zdobywali wiedzę z zakresu pisania projektów
Definicja: Projekt „Taaaaki Room” przeznaczony był nie tylko dla dzieci. Jednym z celów projektu było zintegrowanie środowiska nauczycieli i podniesienie ich zdolności w obszarze projektowym.
– Staraliśmy się zachęcić nauczycieli do wzięcia udziału w naszych warsztatach. Wysyłaliśmy listy do dyrektorów szkół i zamieściliśmy informację na naszej witrynie internetowej – mówi Marzena Słodownik, koordynator projektu „Taaaaki Room”. – Jesteśmy zadowoleni, iż powiodło się utworzyć grupę, która chciała zdobyć wiedzę projektową.
Pierwsze koty za płoty
Pierwszy, wprowadzający warsztat, odbył się w marcu. Zajęcia poprowadził dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Collegium Polonicum, który opowiedział o roli organizacji pozarządowych na terenie gminy Słubice. Później był warsztat ewaluacyjny, w czasie którego omówione zostały problemy i potrzeby środowiska nauczycieli w słubickich szkołach. Zajęcia prowadzili Krzysztof Brosz i Darek Patoleta z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.
15 maja odwiedziła nas Małgorzata Jażdżewska, która ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jest uznanym szkoleniowcem w dziedzinie projektów edukacyjnych.
– Małgorzata Jażdżewska opowiedziała uczestnikom warsztatów w jaki sposób działa program Comenius-Sokrates, i jakie korzyści dla szkoły wynikają z uczestnictwa w tym programie – opowiada M. Słodownik.
Projekt – krok po kroku
następny warsztat poświęcony był w pierwszej kolejności pracy nad wypełnieniem wniosku. – Zależało nam na tym, tak aby zwrócić uwagę nauczycieli na sprawy formalne i merytoryczne – dodaje koordynator projektu.
Zajęcia poprowadził Krzysztof Brosz, który przedstawił uczestnikom przykład dobrze napisanego projektu. – Uczestnicy bardzo byli bardzo zadowoleni z tej prezentacji. w czasie zajęć dowiedzieli się, co trzeba zrobić, tak aby napisać dobry projekt i osiągnąć efekt – mówi. M. Słodownik.
Po przerwie z uczestnikami warsztatów spotkał się Tomasz Stefański ze SMOK-a, który zajmuje się grafiką komputerową. Przedstawił kilka przykładów promocji wybranych projektów i imprez.
– Sporą rolę w czasie realizacji projektu odgrywa promocja. tak aby zachęcić środowisko lokalne do udziału w realizowanym projekcie, trzeba zadbać o przygotowanie plakatów i ulotek i zainteresować media tym, co chcemy zrobić – opowiada M. Słodownik.
istotnym elementem dobrze napisanego projektu jest w pierwszej kolejności budżet. Co trzeba zrobić, tak aby prawidłowo skonstruować budżet, opowiedział Maciej Marycki, księgowy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Maciej pokazał również, w jaki sposób przygotować sprawozdanie końcowe projektu.
Chcieć to móc
11 czerwca zajęcia poprowadziła Benona Skrzypek, która przyjechała do Słubic z miejscowości Nożyno na Kaszubach. – Takie warsztaty są bardzo potrzebne. Gdy nauczyciele będą się rozwijali, skorzystają na tym uczniowie – mówi B. Skrzypek. – Nauczyciele posiadają wielką wiedzę. Uważam jednak, iż powinni przejść odpowiednie szkolenie, tak aby nabyć zdolności komunikacyjne. To ułatwi później pracę z dziećmi i młodzieżą.
Benia Skrzypek zaprezentowała uczestnikom kilka dobrych projektów, które zrealizowała. – Nauczyciele mają głowy pełne pomysłów. A tego typu warsztaty mogą pomóc w realizacji tych pomysłów – dodaje. – Cieszy mnie, iż spotkałam się tutaj z takim miłym przyjęciem. Przed spotkaniem byłam bardzo stremowana. Lecz pozytywna wiadomość od nauczycieli najpierw spotkania, sprawiła, iż zupełnie bezstresowo podzieliłam się z nimi swoim doświadczeniem.
Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 21 czerwca, wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.


Ryszard Waldun