trosce polska edukację co to jest
Definicja: tym ,iż każdy Polak zna się na medycynie i oświacie nikogo nie trzeba przekonywać , ale.

Czy przydatne?

Co znaczy W trosce o Polska edukację

Słownik: W trosce o Polską szkołę – pod takim hasłem odbyło się w Pyrzycach spotkanie z Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty Krzysztofem Komorowskim .O tym ,iż każdy Polak zna się na medycynie i oświacie nikogo nie trzeba przekonywać , ale kiedy
Definicja:

20 czerwca 2007 w Urzędzie Miejskim dyrektorzy , nauczyciele i osoby zainteresowane losami polskiej oświaty mogły włączyć się do dyskusji na temat jej losów i bezpieczeństwa szkoły Najważniejszymi poruszanymi problemami były ;
-brak pozytywnego wizerunku szkół w mediach
-szkolnictwo zawodowe
-awans zawodowy nauczycieli
-wizytator pomocnik a nie kontroler
-bezpieczeństwo w szkole
-obligatoryjne ,,mundurki”
-projekty unijne .
Wicekurator zwrócił szczególna uwagę na funkcjonowanie polskich szkół na Litwie i podkreślił fakt braku w naszych szkołach elementów artystycznych .Zauważył ,ze na szczególne wyróżnienie w naszym województwie zasługuje CEN w Koszalinie .Zachęcał wszystkich do korzystania z funduszy strukturalnych ,jednoczesnie ubolewając że na konkurs „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”wpłynęło bardzo niewiele pozytywnie napisanych projektów. Przerażający był jednak fakt ,iż na spotkaniu zabrakło radnych Porady Miejskiej ,aktualny był jedynie p.W.Darczuk a to przecież do nich nalezy gminny mechanizm kierowania nauką