tworzą bazę co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Tworzą bazę NGO

Słownik: Bardzo zależy nam na tym, żebyście czynnie włączyli się w jej powstawanie. Wspólnie stwórzmy bazę organizacji pozarządowych w naszym woj.!
Definicja: Chcemy dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Będziemy to robić osobiście, drogą telefoniczną i mailową
Chcemy nawiązać z Wami kontakt, chcemy Was poznać! Zależy nam na tym, tak aby pokazać efekty Waszej pracy- podkreśla Dariusz Patoleta z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
tak aby ułatwić Wam wypromowanie organizacji przygotowaliśmy formularz zgłoszeniowy w formie krótkiego wywiadu. Prosimy wypełnić przygotowany szablon, odesłać go do nas drogą elektroniczną i dołączyć zdjęcie organizacji. Szablon wywiadu można pobrać z działu "Pliki do pobrania" na www.active.pl- mówi Krzysztof Brosz z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
O projekcie
Activité - aktywne lubuskie
Dlaczego aktywność obywateli w lubuskim jest jedną z najniższych w państwie?
Dlaczego lubuskie organizacje wygrywają tak niewiele konkursów grantowych?
Dlaczego w niewielkim stopniu korzystają z funduszy strukturalnych?
Kto wspiera rozwój organizacji w lubuskim i z jakim skutkiem?
Na te i sporo innych pytań chcemy odpowiedzieć projektem "Activite lubuskie".

Activite lubuskie to projekt badawczo-promocyjny. Jego celem jest wzmocnienie organizacji pozarządowych województwa i podniesienie ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów socjalnych.

Jakie działania podejmiemy?
Przeprowadzenie kompleksowego i szczegółowego badania ewaluacyjnego
Wypracowanie programu rozwoju III sektora w dziedzinie polityki socjalnej i rozwiązywania problemów socjalnych
Promocja NGO’s – organizacja Targów Aktywności socjalnej, upowszechnianie rezultatów raportu i celów programu.

W jakim celu podejmujemy działania?
Chcemy poznać problemy III sektora w lubuskim > tak aby lepiej i skuteczniej go wspierać. Chcemy powiększenia efektywności pomocy świadczonej poprzez organizacje infrastrukturalne (organizacje pomagające, wspierające rozwój innych organizacji pozarządowych).
wynik jaki chcemy osiągnąć to skuteczniejsze rozwiązywanie problemów socjalnych w województwie lubuskim.

W jaki sposób możesz wziąć udział w projekcie?
Na przełomie maja i czerwca 2007 skontaktuje się z Wami spółka realizująca badanie ewaluacyjne. Prosimy o wzięcie w nim aktywnego udziału – udzielenie kompleksowej odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Dlatego wyniki będą mogły posłużyć wszystkim organizacjom i organizacjom.
We wrześniu 2007 organizujemy w Collegium Polonicum w Słubicach wojewódzkie święto organizacji pozarządowych. Przyjedź i weź udział w konferencji i targach organizacji pozarządowych