agro casco przezornych co to jest
Definicja: odszkodowania za wyrządzone szkody. Kwestia się może skomplikować, kiedy rolnik sam.

Czy przydatne?

Co znaczy Agro casco dla przezornych

Słownik: Każdy właściciel maszyny rolniczej ma wymóg posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które gwarantuje wypłatę osobom trzecim odszkodowania za wyrządzone szkody. Kwestia się może skomplikować, kiedy rolnik sam poniesie stratę. K
Definicja: Ciągniki i przyczepy - to tylko początek listy z maszynami, wykorzystywanymi w gospodarstwie rolnym. W czasie wykonywania prac polowych regularnie dochodzi do zaprószenia ognia. Sam przejazd z pola do domu i na odwrót i użytkowanie maszyn do transportu, powiększa ryzyko wypadku, w szczególności jeśli weźmiemy pod uwagę stan polskich dróg. Już nawet samo włączanie się do ruchu ciężkich, zajmujących wiele miejsca i powolnych maszyn, może sprowokować sporo niebezpiecznych sytuacji na drodze. Warto pomyśleć zawczasu, co zrobimy kiedy nasza maszyna zostanie uszkodzona i nie będzie nadawała się do użytku.

Wystarczy OC ?

Wszystkie pojazdy wolnobieżne, takie jak kombajny zbożowe będące własnością rolników indywidualnych, objęte są ochroną w dziedzinie ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Innego rodzaju pojazdy, na przykład ciągniki rolnicze i przyczepy należy ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia obowiązkowego.
- Idealnie znamy potrzeby rolników, dlatego wiemy iż ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych chociaż bardzo istotne, jednak nie zapewnia rolnikowi pełnego zabezpieczenia maszyny przed zdarzeniami losowymi. Dlatego w naszej ofercie posiadamy ubezpieczenie Agro Casco, taki odpowiednik dobrze znanego Auto Casco jednak przeznaczony dla maszyn rolniczych – tłumaczy Katarzyna Kasztelan – Przybylska dyrektor biura sprzedaży i wsparcia sprzedaży Ekipy Concordia.

Więcej niż OC

Agro Casco ma za zadanie chronić przed uszkodzeniem albo stratą maszyny rolniczej.
- Wystarczy plastycznie wyobrazić sobie jak spłacamy zaciągnięty na zakup maszyny kredyt, tymczasem ta wskutek zdarzenia losowego nie nadaje się już do użytku, aby przekonać się co do konieczności posiadania Agro – Casco – żartuje Bernard Mycielski Z-ca dyrektora biura ubezpieczeń rolnych do spraw likwidacji szkód Concordia Polska TUW.

Niezależnie od tego, czy zjawisko losowe miało miejsce w czasie prac w polu, przejazdu, czy na posesji – ochroną zostaną objęte zdarzenia takie jak: wypadek, pożar, wybuch, klęski żywiołowe, a nawet niewiele prawdopodobny upadek statku powietrznego. Ryzyko kradzieży maszyny jest objęte ochroną w czasie przechowywania maszyny w gospodarstwie rolnika. W razie wystąpienia szkody polegającej na utracie, ubytku wartości na skutek jego zniszczenia, uszkodzenia Towarzystwo wypłaci odszkodowanie. Wszystkie maszyny pracujące w gospodarstwie rolnym i wykorzystywane do celów rolnych można objąć ochroną ubezpieczeniową na moment 12 m-cy, albo w dowolnym momencie na moment krótkoterminowy, na przykład tylko na moment żniw