co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Api Gęstość opracowana poprzez American Petroleum Institute i National Bureau of Standards. Wysoka wartość API znaczy niską gęstość ropy naftowej
 • Co znaczy Wodą Nasycenie rozmiar nasycenia wodą przestrzeni porowej skały zbiornikowej wyrażona w procentach
 • Co znaczy Milidarcy Darcy jednostka przepuszczalności, 1 Darcy = 1000 mD
 • Co znaczy Litosfera skorupa ziemska, zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej złożona z typowych skał granicząc z atmosferą i hydrosferą, a w głębi z płaszczem Ziemi
 • Co znaczy Fałd ciągłości. W węższym rozumieniu fałd to forma tektoniczna składająca się z dwu form sąsiednich antykliny i synkliny

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Duże Zagrożenie Miejscowe Definicja czasie którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia dużej wartości albo środowiska naturalnego, występujące na
 • Co znaczy Pożarów Grupy Definicja regulacja pożaru z racji na rodzaj materiału objętego pożarem
 • Co znaczy Strategiczne Kierowanie Definicja niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich
 • Co znaczy Sytuacji Ocena Definicja ustalenie konsekwencji wynikających ze stanu rozwoju i rozprzestrzenienia się pożaru i stopnia stwarzanych zagrożeń

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Waluty Kurs To cena, wg której jedna waluta jest sprzedawana/kupowana za inną walutę
 • Co znaczy Lifo rzeczowych składników majątku polegająca na pomiarze rozchodu od ostatniej dostawy poczynając, a na najwcześniejszej kończąc
 • Co znaczy G7 Siedmiu Grupa najbogatszych państwa świata, należą tu: USA, Kanada, Japonia, Francja, WB, Niemcy, Włochy. W latach dziewięćdziesiątych zdecydowano o
 • Co znaczy Ceps Suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję
 • Co znaczy Inwestycyjny Bank się zarządzaniem finansami, obrotem papierami wartościowymi, doradztwem kapitałowym, kierowaniem aktywami powierzonymi i swoimi, a również