co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Rdzeń pionowy wycinek warstw skalnych pobrany w momencie wiercenia odwiertu w celu poddania go badaniom petrofizycznym
 • Co znaczy Litosfera skorupa ziemska, zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej złożona z typowych skał granicząc z atmosferą i hydrosferą, a w głębi z płaszczem Ziemi
 • Co znaczy Perforacja seria otworów wykonanych w rurach okładzinowych dzięki ładunków kumulacyjnych w celu umożliwienia przypływu do odwiertu ropy albo gazu
 • Co znaczy Metody powierzchniowych badań geochemicz powietrza glebowego albo podglebowego i reguł zmian tego składu w zależności od budowy geologicznej w celu ustalenie położenia złóż
 • Co znaczy Graben Tektoniczny Rów ograniczona co najmniej wzdłuż dwóch dłuższych krawędzi dyslokacjami (uskokami) i wzdłuż nich obniżona względem otoczenia

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Dynamiczne Pożaru Gaszenie Definicja podawanie środka gaśniczego w czasie ruchu samochodu
 • Co znaczy Lakmus Definicja barwnik służący w chemii jako parametr kwasowości roztworów wodnych. Lakmus w obecności kwasu barwi się na czerwono, a zasady na niebiesko
 • Co znaczy Ratownicze Działania Definicja zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia
 • Co znaczy Krokowe Napięcie Definicja ziemi dotykanymi poprzez stopy człowieka przechodzącego w miejscu naelektryzowanym, w wyniku zetknięcia przewodu wysokiego napięcia z

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Notarialny Akt określonej czynności prawnej sporządzany poprzez uprawnioną do tego osobę (notariusz, biuro notarialne) w ściśle określonej formie, która
 • Co znaczy Bankowy Depozyt Kapitał wpłacone poprzez klienta do banku na czas sprecyzowany (depozyt terminowy) lub nieokreślony (depozyt a vista
 • Co znaczy Nadwyżka Dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistym a ewidencyjnym stanem składników majątkowych
 • Co znaczy Detaliczna Bankowość przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, zmodyfikowane tak, aby dostosować się do klienta dokonującego niedużych operacji finansowych
 • Co znaczy Zlecenia zatrzymania straty (stop order Zlecenie, gdzie następuje ustalenie ceny, przy której następuje natychmiastowe zamknięcie pozycji w celu uniknięcia utraty