co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Rafa poprzez osiadłe organizmy kolonijna (korale, glony wapienne i inne) wznosząca się ponad otaczające dno i zdolna do przeciwstawienia się
 • Co znaczy Ewaporat minerał wytrącony z roztworu w wyniku jego odparowania. Najczęściej to są siarczany i chlorki, takie jak gips i halit
 • Co znaczy Wiertnicze Urządzenie termin oznaczający całość urządzeń i wyposażenia koniecznego do odwiercenia otworu wiertniczego
 • Co znaczy Sejsmiczne Profile Linie linie, wzdłuż których realizowane są pomiary sejsmiczne w badaniach sejsmicznych 2D
 • Co znaczy 2D Sejsmiczne Badania gdzie zbieranie informacji następuje wskutek rejestracji fal sejsmicznych wzbudzonych w jednym miejscu i zarejestrowanych wzdłuż określonej

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Koalescencja Definicja rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w
 • Co znaczy Bojowy Odcinek Definicja akcji, terenu pożaru, gdzie jedna albo kilka jednostek straży pożarnej ma określone zadanie do wykonania
 • Co znaczy Średnie Zagrożenie Miejscowe Definicja następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia albo skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze
 • Co znaczy Zmiany Dowódca Definicja zmianą służbową. - DRUGI RZUT - siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Embargo Rodzaj represji służący wobec nieprzyjaznego państwie, zakazuje zarówno importu ustalonych towarów z tego państwie, jak i ich eksportu
 • Co znaczy Dyskontowanie Szacowanie wartości bieżącej opierając się na wartości przyszłej
 • Co znaczy Pomocnicze Księgi Konta analityczne prowadzone dla uszczegółowienia i rozwinięcia zapisów w księdze głównej
 • Co znaczy Gratisowe Akcje wypadku, gdy firma pokrywa podwyższony pieniądze akcyjny z własnych funduszy rezerwowych albo wypracowanego zysku
 • Co znaczy Dewizowy Rynek wymieniające waluty i zespół zasad, w oparciu o które zawierane są transakcje walutowe, jak także całokształt infrastruktury i czynności