co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Bbl Baryłka jednostka objętości ropy naftowej równa 42 US galonom i 159 litrom
 • Co znaczy Geologiczna Budowa rodzaje skał, ich wiek i rozmieszczenie przestrzenne i inne specjalne zjawiska geologiczne w skorupie ziemskiej albo jej fragmencie
 • Co znaczy Migracja przemieszczanie węglowodorów w skałach od miejsca gdzie powstały do miejsca ich akumulacji, tzn. pułapki złożowej
 • Co znaczy Possible Prawdopodobne Zasoby potwierdzone" lecz na podstawie dostępnych informacji istnieje rzeczywista pewność, iż biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i
 • Co znaczy Wydobycia Stałego Okres początkowy moment wydobywania węglowodorów ze złoża charakteryzujący się mniej więcej stałą ilością wydobywanej ropy i gazu

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Krokowe Napięcie Definicja ziemi dotykanymi poprzez stopy człowieka przechodzącego w miejscu naelektryzowanym, w wyniku zetknięcia przewodu wysokiego napięcia z
 • Co znaczy Strategiczne Kierowanie Definicja niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich
 • Co znaczy Pożaru Front Definicja odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest największa
 • Co znaczy Chemiczna Piana Definicja roztworze wodnym środka pianotwórczego między łatwo rozpuszczalnymi węglanami a silnym kwasem albo solą hydrolizującą w wodzie z

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Popyt Całkowite zapotrzebowanie na dobra w określonym czasie
 • Co znaczy Notarialny Akt określonej czynności prawnej sporządzany poprzez uprawnioną do tego osobę (notariusz, biuro notarialne) w ściśle określonej formie, która
 • Co znaczy Pieniężne Przepływy Wszystkie operacje powiązane z wydatkiem bądź wpływem pieniędzy do jednostki gospodarczej
 • Co znaczy Bankowy Pieniądz Niematerialna odmiana pieniądza, która ma postać zapisu na rachunku depozytowym w banku
 • Co znaczy Ebit P Wzór: wartość rynkowa firmy/zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem Parametr służący przy analizach firm na rynku kapitałowym