co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Naturalny spadek wydajności złoża) powiązane z towarzyszącym wydobywaniu ropy i gazu obniżaniem ciśnienia złożowego i wyczerpywaniem się zasobów złoża
 • Co znaczy Skały osadowe okolicy skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską. Powstają poprzez nagromadzenie się materiału przynoszonego poprzez
 • Co znaczy BPD, B/D or BBL/D [Barrels Per Day] Baryłki na dobę, jednostka dla określania wielkości produkcji ropy ze złoża
 • Co znaczy Wapień skała osadowa (chemogeniczna albo organogeniczna) zbudowana raczej z węglanu wapnia, w pierwszej kolejności w formie kalcytu
 • Co znaczy Skała zbiornikowa która w sprzyjających warunkach, tzn. przy obecności uszczelnienia i pułapki może być zbiornikiem dla węglowodorów

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Dym Definicja rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par
 • Co znaczy Oś Pożaru Definicja linia prostopadła do frontu pożaru, przechodząca poprzez teren pożaru wedle kierunkiem rozprzestrzeniania się pożaru
 • Co znaczy Manometr Definicja ciśnieniomierz; przyrząd do pomiaru ciśnienia gazu albo cieczy wyższego od ciśnienia atmosferycznego
 • Co znaczy Linia Ssawna Definicja linia wężowa zbudowana z węży ssawnych wykorzystywana do pobierania (ssania) wody z otwartych punktów czerpania wody

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Dyskonto za brak płynności Stopa spadku wartości rynkowej przedsiębiorstwa nie notowanego na rynku publicznym (ograniczona sposobność wymiany akcji na gotówkę
 • Co znaczy Rachunek zysków i strat finansowego, gdzie wykazuje się przychody i wydatki, zyski i utraty i obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego. Dzięki któremu można
 • Co znaczy Business interruption ubezpieczenia finansowego związanego z przyszłymi przychodami podmiotów gospodarczych. Zasadniczym celem tej sposoby jest wypłacenie
 • Co znaczy Bankructwo dłużnika i podjęcie decyzji o ściąganiu długów z jego majątku. Akcjonariusze przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłości, mają prawo do
 • Co znaczy Hiperinflacja Nagły, przekraczający 100% przyrost cen będący powodem spadku wartości waluty