co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Skała osobników jednego minerału powstały wskutek procesu neutralnego geologicznego. zespół minerałów albo sporo ziaren tego samego minerału
 • Co znaczy Miąższość produktywna ta część miąższości całkowitej warstwy roponośnej, z której węglowodory mogą być wydobywane
 • Co znaczy Fale sejsmiczne powstałe w wyniku trzęsień ziemi albo spowodowane sztucznie poprzez eksplozję materiałów wybuchowych, wibratory albo inne urządzenia
 • Co znaczy Perforacja seria otworów wykonanych w rurach okładzinowych dzięki ładunków kumulacyjnych w celu umożliwienia przypływu do odwiertu ropy albo gazu
 • Co znaczy Nasycenie ropą przestrzeni porowej rozmiar nasycenia ropą naftową przestrzeni porowej skały zbiornikowej wyrażona w procentach

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Główne Natarcie Definicja określonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia
 • Co znaczy Lpg (Liquefied Petroleum Gaz) Definicja skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu
 • Co znaczy Żar Definicja bezpłomieniowo; 2) etap spalania płomieniowego, gdzie lotne substancje przestały wydobywać się z materiału palnego (nastąpiło odgazowanie
 • Co znaczy Nadciśnienie Definicja różnica pomiędzy ciśnieniem w danym punkcie cieczy albo gazu a niższym od niego ciśnieniem zewnętrznym

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Aprecjacja Zwyżka wartości rynkowej określonej waluty, papierów wartościowych i pozostałych instrumentów finansowych
 • Co znaczy Koszty działalności podstawowej Wydatki działalności stanowiącej kluczowy element działalności jednostki gospodarczej
 • Co znaczy Akcyza Pośredni podatek obciążający producentów i importerów wyrobów akcyzowych, podatek od obrotu towarami konsumpcyjnymi
 • Co znaczy Akredytywa wyodrębnieniu poprzez bank, na wniosek dłużnika określonej stawki z jego środków na rzecz wierzyciela w celu dokonania zapłaty
 • Co znaczy Zlecenie uznaniowe Zlecenie, gdzie czas i sposób transakcji są wybierane poprzez brokera