co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Perforacja seria otworów wykonanych w rurach okładzinowych dzięki ładunków kumulacyjnych w celu umożliwienia przypływu do odwiertu ropy albo gazu
 • Co znaczy Gazonośna Ropo Prowincja region o udokumentowanej ropo i gazonośności charakteryzujący się jednolitym rozwojem geologicznym
 • Co znaczy Geologia się budową, własnościami i historią Ziemi i procesami geologicznymi, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W geologii można wyróżnić
 • Co znaczy Kopalina utwór geologiczny występujący wewnątrz skorupy ziemskiej albo na jej powierzchni, który może znaleźć opłacalne wykorzystanie gospodarcze
 • Co znaczy Graben Tektoniczny Rów ograniczona co najmniej wzdłuż dwóch dłuższych krawędzi dyslokacjami (uskokami) i wzdłuż nich obniżona względem otoczenia

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Lotne Ognie Definicja materiału palnego przenoszone dzięki wiatru i ruchów konwekcyjnych powietrza na znaczące odległości, mogące powodować stworzenie nowych
 • Co znaczy Lokalne Zagrożenie Miejscowe Definicja zwłaszcza budynku albo urządzenia technicznego powodujące przerwę w jego użytkowaniu albo utratę jego właściwości funkcjonalnych
 • Co znaczy Gaszenia Intensywność Definicja liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo obwodu pożaru w jednostce czasu
 • Co znaczy Pożarów Grupy Definicja regulacja pożaru z racji na rodzaj materiału objętego pożarem

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Inwestycje nabycia, wytworzenia albo usprawnienia środków trwałych (inwestycje rzeczowe) wniesienia wkładów kapitałowych i lokat do innych jednostek
 • Co znaczy Storno Jeden ze sposobów poprawiania błędów księgowych, który bazuje na usunięciu wpływu błędu na końcowe saldo
 • Co znaczy Giełdy Członek maklerskim, akcjonariusz giełdy, uprawniony poprzez Radę Giełdy do aktywności na giełdzie i zawierania transakcji
 • Co znaczy Netto Finansowy Wynik obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego, jak np.: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego
 • Co znaczy Aportowe Akcje Akcje, które są wydawane za wniesione do firmy środki rzeczowe