co znaczy, oszczędzanie, co zrobić, porada, słownik, definicja, pojęcie, opis, znaczenie, wytłumaczenie

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Nasycenie ropą przestrzeni porowej rozmiar nasycenia ropą naftową przestrzeni porowej skały zbiornikowej wyrażona w procentach
 • Co znaczy Lekka Ropa ropa naftowa o gęstości powyżej 33 stopni API
 • Co znaczy Gazowa Czapa zawierająca wolny gaz. Do czapy gazowej zatłaczany może być gaz odzyskiwany z eksploatowanej ropnej części złoża w celu
 • Co znaczy Grawimetria dział geofizyki zajmujący się badaniem siły ciężkości i interpretacją anomalii siły ciężkości
 • Co znaczy Ewaporat minerał wytrącony z roztworu w wyniku jego odparowania. Najczęściej to są siarczany i chlorki, takie jak gips i halit

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Piany Dyspersyjność Definicja rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm
 • Co znaczy Pożaru Oś Definicja linia prostopadła do frontu pożaru, przechodząca poprzez teren pożaru wedle kierunkiem rozprzestrzeniania się pożaru
 • Co znaczy Natarcie Główne Definicja określonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia
 • Co znaczy Strategiczne Kierowanie Definicja niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Pomocnicze Księgi Konta analityczne prowadzone dla uszczegółowienia i rozwinięcia zapisów w księdze głównej
 • Co znaczy Franchising zapłatą spółka daje zezwolenie innej spółce na używanie własnego znaku handlowego. Termin ten znaczy także całokształt
 • Co znaczy Spekulacja jest osiągnięcie zysku z różnic w cenach instrumentów wedle zasadą: kupić niedrogo, sprzedać drogo
 • Co znaczy Deprecjacja Wywołane poprzez mechanizmy rynkowe obniżenie waluty krajowej w relacji do walut obcych
 • Co znaczy Dy dywidendy na wartość rynkową firmy. Umożliwia dokonanie porównania celowości inwestycji w akcje z efektywnością