Amatorskie utwory:

Szkolenia BHP:

  • DYSLOKACJA - rozlokowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie
  • NADCIŚNIENIE - różnica między ciśnieniem w danym punkcie cieczy lub gazu a niższym od niego
  • MIEJSCOWE ZAGROŻENIE - jest to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i
  • DOWÓDCA - osoba, która na mocy odpowiednich regulaminów organizacyjnych ma prawo do
  • LPG (Liquefied Petroleum Gaz) - skroplony gaz petrochemiczny. Składa się głownie z propanu, butanu i pentanu
  • ALARM FAŁSZYWY - jest to wezwania podmiotów systemu lub innych jednostek ochrony
  • MIEJSCOWE ZAGROŻENIE LOKALNE - jako nagłe, uszkodzenia części obiektu, w szczególności budynku lub urządzenia