co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Zasoby przemysłowe część zasobów złoża ropy albo gazu, której wydobycie ma własne uzasadnienie ekonomiczne
 • Co znaczy Nasycenie wodą rozmiar nasycenia wodą przestrzeni porowej skały zbiornikowej wyrażona w procentach
 • Co znaczy Badania sejsmiczne wykorzystują odbicia sztucznie wywołanych fal sejsmicznych od granic warstw i podziemnych struktur geologicznych, co pozwala na uzyskanie
 • Co znaczy Badania sejsmiczne 2D gdzie zbieranie informacji następuje wskutek rejestracji fal sejsmicznych wzbudzonych w jednym miejscu i zarejestrowanych wzdłuż określonej
 • Co znaczy Struktura forma ciała geologicznego, która jeżeli zawiera uszczelnienie może być pułapką dla węglowodorów

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Dyspersyjność Piany Definicja cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm
 • Co znaczy Miejscowe Zagrożenie Duże Definicja czasie którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia dużej wartości albo środowiska naturalnego, występujące na
 • Co znaczy Koalescencja Definicja rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w
 • Co znaczy Kierowanie Strategiczne Definicja niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Hurt Termin określający rodzaj handlu, gdzie ma miejsce zamiana większej ilości sztuk określonego produktu
 • Co znaczy DY dywidendy na wartość rynkową firmy. Umożliwia dokonanie porównania celowości inwestycji w akcje z efektywnością pozostałych lokat
 • Co znaczy Uproszczony wariant rachunku kosztów Jeden ze sposobów ujęcia wydatków działalności operacyjnej na konta wydatków rodzajowych bez ich dalszego rozliczenia
 • Co znaczy LIFO rzeczowych składników majątku polegająca na pomiarze rozchodu od ostatniej dostawy poczynając, a na najwcześniejszej kończąc
 • Co znaczy Konto księgowe bieżącego ujmowania operacji gospodarczych w wyrażeniu pieniężnym. Zestaw liczb o określonym sensie ekonomicznym