Amatorskie utwory:

Szkolenia BHP:

  • GASZENIE POŻARU DYNAMICZNE - podawanie środka gaśniczego podczas ruchu samochodu
  • GAZ BŁOTNY - gaz palny składający się głównie z metanu, powstający w procesie gnicia ciał
  • HEKTOLITR - jednostka objętości równa stu litrom
  • GAZY TECHNICZNE - gazy wytwarzane i używane na dużą skalę, przechowywane w stanie skroplonym lub
  • DYSPONOWANIE - stawianie w stan gotowości bojowej i kierowanie do działań jednostek ochrony
  • OLEJ (rozlewy olejowe) - surowa ropa naftowa, dowolny produkt jej przerobu (z wyjątkiem chemikaliów), a
  • INTENSYWNOŚĆ GASZENIA - ilość środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury lub obwodu