Amatorskie utwory:

Szkolenia BHP:

  • LNG (Liquefied Natural Gaz) - skroplony gaz naturalny. Głównym składnikiem jest zwykle metan. Termin LNG jest
  • ŻAR - 1) materiał palnych spalający się bezpłomieńiowo; 2) faza spalania
  • ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE - zgłaszający zdarzenie zaobserwował symptomy zagrożenia, np.: dymy, pary
  • OLEJ (rozlewy olejowe) - surowa ropa naftowa, dowolny produkt jej przerobu (z wyjątkiem chemikaliów), a
  • LOKALIZACJA POŻARU - powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności
  • NAPĘD HYDRAULICZNY - napęd wywołany przez ruch cieczy pod odpowiednim ciśnieniem
  • LAKMUS - barwnik stosowany w chemii jako wskaźnik kwasowości roztworów wodnych. Lakmus w