co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Warstw Wyklinowanie wycienianie się warstw skalnych aż do całkowitego zaniknięcia, np. nasycona ropą warstwa piaskowca między warstwami skał nieprzepuszczalnych
 • Co znaczy Rdzeń pionowy wycinek warstw skalnych pobrany w momencie wiercenia odwiertu w celu poddania go badaniom petrofizycznym
 • Co znaczy Geofon czujnik wykorzystywany do rejestracji odbitych fal w sejsmicznej metodzie badawczej
 • Co znaczy Struktura forma ciała geologicznego, która jeżeli zawiera uszczelnienie może być pułapką dla węglowodorów
 • Co znaczy Proven Potwierdzone Zasoby dostępnych informacji, istnieje rzeczywista pewność, iż są technicznie i ekonomicznie opłacalne do wydobycia (tzn. istnieje ponad 90

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Krokiew Definicja obiekt nośnej konstrukcji dachu w formie belki drewnianej podtrzymującej pokrycie dachu
 • Co znaczy Olejowe Rozlewy Olej Definicja przerobu (z wyjątkiem chemikaliów), a również odpady zawierające ropę albo jej produkty. Dla potrzeb usuwania awarii olejowych definicją
 • Co znaczy Dymowa Klapa Definicja albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów
 • Co znaczy Natarcie Główne Definicja określonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Podporządkowany Dług Ma miejsce wówczas, gdy określony dług spłacany jest po uregulowaniu sytuacji z innymi pożyczkodawcami
 • Co znaczy Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych z wyłączeniem ich zakupu albo sprzedaży w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i
 • Co znaczy Centralny Bank Organizacja odpowiedzialna za emisję pieniądza, realizację polityki monetarnej i zajmująca się prowadzeniem polityki kursów walutowych
 • Co znaczy Konta Obroty Operacje gospodarcze, które są księgowane na koncie. Rozróżnia się obroty debetowe i kredytowe
 • Co znaczy Bankructwo dłużnika i podjęcie decyzji o ściąganiu długów z jego majątku. Akcjonariusze przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłości, mają prawo do