co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Perspektywny Obiekt region (przestrzeń) wgłębi Ziemi, gdzie na podstawie wyników badań dopuszczana jest sposobność odkrycia złoża węglowodorów
 • Co znaczy Produktywna Miąższość ta część miąższości całkowitej warstwy roponośnej, z której węglowodory mogą być wydobywane
 • Co znaczy Uskok powstająca wskutek przemieszczania dwu części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości
 • Co znaczy Sejsmiczne Fale powstałe w wyniku trzęsień ziemi albo spowodowane sztucznie poprzez eksplozję materiałów wybuchowych, wibratory albo inne urządzenia
 • Co znaczy Zatłaczania Do Odwierty wody albo gazu do wnętrza ziemi (złoża) dla podtrzymania ciśnienia złożowego albo/i w celu likwidacji zasolonych wód

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (Nds Definicja szkodliwej, które przy stałym kontakcie z nią w ciągu 8-godzinnego dnia pracy poprzez wieloletni nawet moment nie wywołuje jakichkolwiek
 • Co znaczy Ratownicze Działania Definicja zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia
 • Co znaczy Błotny Gaz Definicja gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą
 • Co znaczy Izbica Definicja mostu w momencie ruchu lodów, mająca ostrą stalową krawędź , która działa jak klin i służy do rozbijania kry

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Obrotów Wolumen Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku
 • Co znaczy Dochodowy Podatek Skorygowany Podatek dochodowy od zysku ze sprzedaży jaki zostałby zapłacony w chwili finansowania działalności tylko kapitałem własnym przedsiębiorstwa
 • Co znaczy Broker nabywcami i sprzedawcami w warunkach wysokiego poziomu organizacji gospodarki rynkowej. Odpowiednikiem są brokerzy ubezpieczeniowi
 • Co znaczy Storno Jeden ze sposobów poprawiania błędów księgowych, który bazuje na usunięciu wpływu błędu na końcowe saldo
 • Co znaczy MBO (Management Buyout) - wykup menedżerski Nabycie podmiotu gospodarczego poprzez kierownictwo spółki, bądź poprzez grupę inwestorów gdzie uczestniczą członkowie kierownictwa